Studiegids

nl en

Migrantenauteurs, (Noord-)Afrikaanse schrijvers in Nederland

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BA Nederlandkunde / Dutch Studies; BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Afrikaanse Talen en culturen; BA Literatuurwetenschap

Beschrijving

Migrantenliteratuur is een recent en belangrijk verschijnsel in de Nederlandse literatuur. Zowel door het grote publiek als de literaire kritiek wordt deze ‘nieuwe’ literatuur beschouwd als een aanwinst voor de Nederlandse letterkunde. Tegelijkertijd bieden teksten die tot deze categorie gerekend worden, nieuwe perspectieven op de Nederlandse (culturele) identiteit en de manier waarop (Afrikaanse) migranten Nederland en Europa ervaren en verbeelden. In dat verband moeten ze gezien worden in een bredere, met name Europese context: ook in landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje maakt migrantenliteratuur deel uit van een steeds groeiend corpus. Bij de studie ervan wordt deze literatuur in die landen doorgaans geplaatst in de context van actuele vragen over (nationale) identiteit; vragen die opkomen als gevolg van de grote immigratiestromen in de tweede helft van de twintigste eeuw en het ontstaan van multiculturele samenlevingen.
Het doel van dit college is om kennis te maken met dit nieuwe corpus ‘migrantenliteratuur’. We zullen ons daarbij afvragen hoe dit corpus gedefinieerd moet worden: in hoeverre past het in het bredere verband van de mondiale postkoloniale literatuur en welke plaats neemt het in de Nederlandse letterkunde in. Wij concentreren ons op schrijvers uit (Noord-)Afrika, die in Nederland opvallend productief zijn en door publiek en recensenten zeer gewaardeerd worden. Tot de auteurs die tijdens dit college besproken zullen worden, horen onder andere Hafid Bouazza, Abdelkader Benali, Khalid Boudou, Naima el Bezaz, Hans Sahar, Chika Unigwe en Yasmina Allas.

Leerdoelen

Inzicht in een recente ontwikkeling in de Nederlandse literatuur.
Plaatsing van deze ontwikkeling in een internationale context.
Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde.
Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Afrikaanse (Afro-Europese) migrantenliteratuur

Rooster

Maandag, van 11-13 uur. Zie collegerooster Nederlandkunde / Dutch Studies, het rooster van Nederlandse Taal en Cultuur en Afrikaanse Talen en culturen.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling referaat (25%) en werkstuk 75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken. Zie Blackboard.

Literatuur

Wordt tijdens het college bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docenten: o.j.praamstra en d.merolla

Opmerkingen

Overzicht

Vier inleidende colleges, waarin de belangrijkste secundaire literatuur wordt besproken. Daarna acht bijeenkomsten met presentaties en werkstukken over een zelf gekozen werk van een migrantenschrijver. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij deze boeken lezen. Tot slot een of twee afsluitende bijeenkomsten. Een definitief rooster wordt tijdens de eerste bijeenkomst vastgesteld.