Studiegids

nl en

Intertekstualiteit in het werk van Achterberg

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BA-Nederlandse Taal en Cultuur; BA-Literatuurwetenschap

Beschrijving

Het werk van de Nederlandse dichter Gerrit Achterberg (1905-1962) bevat tal van expliciete en impliciete verwijzingen naar andere literatuur: de Bijbel, mythen en sprookjes, de poëzie van collega-dichters en schrijvers. Ook zijn er frequente verwijzingen naar diverse vormen van wetenschappelijke kennis. In de cursus wordt onderzocht wat daarvan de interpretatieve consequenties zijn.

Leerdoelen

  • kennis van de intertekstualiteitstheorie en vaardigheid in het toepassen daarvan – kennis betreffende Gerrit Achterberg en zijn oeuvre.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling referaat (25%) en werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Nee

Literatuur

Wordt nader opgegeven

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

j.l.goedegebuure@hum.leidenuniv.nl