Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Werkgroep Stilistiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Stijlonderzoek is zowel internationaal als nationaal, ook in Leiden, sterk in opkomst als interdisciplinaire onderneming. In deze werkgroep brengen we eerst de actuele stand van zaken in dit onderzoeksgebied in kaart, zowel voor het onderzoek naar stijl in moderne literatuur als voor dat op het gebied van zakelijke teksten. Daarbij zullen we de verschillende methoden, doelstellingen en tradities van het onderzoek naar die verschillende soorten teksten op elkaar betrekken met behulp van het begrippenapparaat van de cognitieve taalkunde. Een en ander wordt toegespitst op de vraag wat de stilistische manieren zijn waarop verschillende soorten perspectief in teksten geconstrueerd kunnen worden. Vervolgens komen resultaten en lopend onderzoek in het Leidse NWO-project “Stilistiek van het Nederlands” aan de orde, o.a. ook op hetzelfde gebied van stijl en perspectief in verschillende tekstsoorten. Tot slot verrichten de deelnemers zelf een klein stilistisch onderzoek naar literaire of zakelijke teksten, of naar stilistische effecten van bepaalde taalverschijnselen in beide teksttypen.

Leerdoelen

Studenten hebben een up-to-date overzicht van de belangrijkste typen onderzoek, nationaal en internationaal, naar stijlverschijnselen in literaire en zakelijke teksten. Ze kunnen overeenkomsten en verschillen (theoretisch, analytisch, methodisch) duiden, en ze hebben inzicht in de mogelijkheden om de verschillende soorten stijlonderzoek met elkaar in verband te brengen met behulp van cognitief-linguïstische principes. Ze zijn in staat om zelf een beperkt stilistisch onderzoek uit te voeren en goed aan de actuele situatie in het vakgebied te relateren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Actieve deelname aan het college en opdrachten/presentaties (25%), werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Geoffrey Leech and Mick Short: Style in Fiction, A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. 2nd ed. Harlow, 2007. (English Language Series).

Overige literatuur (artikelen, hoofdstukken) zal nader bekend worden gemaakt en zo mogelijk worden verspreid via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

prof.dr. A. Verhagen

Opmerkingen

Deze werkgroep staat open voor studenten van alle specialisaties in de MA-Opleiding Nederlandse taal en cultuur.