Studiegids

nl en

Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur

Vak
2011-2012

Toelatingseisen

BA Nederlandkunde / Dutch Studies; BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Literatuurwetenschap

Beschrijving

De Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur (te onderscheiden van de Afrikaanse!) is lange tijd uit beeld geweest. Twee werkgroepen aan de Universiteit Leiden hebben daarin verandering gebracht. Directe resultaten waren twee bloemlezingen en een artikel. De eerste bloemlezing staat op de website, de tweede is in 2008 in boekvorm verschenen: Heerengracht Zuid-Afrika. Het artikel levert een model voor de geschiedschrijving van deze literatuur, nu is het tijd om een begin te maken met de geschiedschrijving zelf. Ook daar kunnen studenten weer aan meedoen, met referaten en werkstukken over deelonderwerpen.
Het doel van dit college is dat de werkgroep zal bijdragen aan de totstandkoming van een actuele literatuurgeschiedenis van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur, over de periode van 1800 tot heden. Tot de auteurs die tijdens dit college besproken zullen worden, horen Adriaan van Dis, Gawie Keyser, Henk van Woerden, C.E. Boniface, Thomas Burgers en D’Arbez

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in een vergeten tak van de Nederlandse literatuur.
Inzicht in het probleem van de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde en het leveren van een bijdrage aan die geschiedschrijving.

Rooster

Maandag, van 13-15 uur. Zie collegerooster Nederlandkunde / Dutch Studies, Nederlandse Taal en Cultuur.

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling referaat (25%) en werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken.Blackboard

Literatuur

Wordt op de eerste bijeenkomst van het college vastgesteld.

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docenten: A.A.P. Francken en O.J.Praamstra.