Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

MA Thesis Nederlandse taal en cultuur

Vak
2011-2012

h3.

De Ma-thesis wordt geschreven op het gebied van de specialisatie en wordt begeleid door een van de docenten van de opleiding.