Studiegids

nl en

Exegese Nieuwe Testament 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor dit college moeten de cursussen Grieks en de cursus Inleiding Nieuwe Testament zijn afgerond.

Beschrijving

De cursus traint in de zelfstandige analyse en interpretatie van een vroegchristelijke narratieve tekst, aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen. Dit op basis van Marcus 15 en 16.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student(e) vertrouwd met de historische interpretatiemethode en weet de aangewezen hulpmiddelen (concordantie, woordenboek, commentaren) te benutten. Hij / zij weet dat retorische analyse en lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, christelijke en pagane literatuur een onmisbaar deel zijn van de methode en kan eigen oordelen over de strekking van een passage uit de synoptici formuleren. De student(e) oefent zich in de bestudering van exegetische vakliteratuur en in het analyseren en interpreteren van narratieve stukken uit het Nieuwe Testament op basis van de Griekse tekst.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met wekelijkse groepsopdrachten.

Toetsing

  • mondeling tentamen (70%)

  • presentatie en actieve deelname aan het college (30%)

Blackboard

Er wordt van Blackboard gebruik gemaakt.

Literatuur

Ter aanschaffing aanbevolen:
W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments, Berlijn 1988 (6e editie)

Verdere literatuur en worksheets voor de groepsopdrachten worden aan het begin van elke bijeenkomst bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en Blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Drs. E. Klok, Instituut Godsdienstwetenschappen

Opmerkingen

Gemiddeld zal elke deelnemer per week vier uur aan de voorbereiding van het college moeten besteden. Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Bij aanvang van de cursus krijgen de studenten een uitvoerige handleiding voor de exegese van het Nieuwe Testament uitgereikt. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus wederom volgen.