Studiegids

nl en

Antropologie van de religie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor dit college is het volgen of gevolgd hebben van Inleiding GW noodzakelijk.

Beschrijving

In dit college wordt aan de hand van verschillende thema’s ingegaan op de theoretische analyse van empirisch onderzoeksmateriaal uit verschillende religies. Duidelijk wordt gemaakt wat een antropologische benadering van religie inhoudt en hoe opvattingen daarover zich hebben ontwikkeld. Daarbij komen niet alleen de historische ontwikkelingen en het vergelijkende en holistische aspect van deze benadering aan de orde, maar ook de methodiek van de participerende observatie. Uitgangspunt is dat religie en religieuze ‘feiten’ hier gezien worden als intrinsiek deel uitmakend van meer omvangrijke sociale en culturele eenheden, en dat onderzoek naar religie onvermijdelijk verbonden is met onderzoek naar sociale reproductie, gender, macht, economie en politiek. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe het resultaat van onderzoek in relatief kleine eenheden licht werpt op de grotere formaties waar zij deel van uitmaken. ### Leerdoelen

Na afloop hebben de studenten kennis verworven over theorieën en methoden van de culturele antropologie in het algemeen en van de godsdienstantropologie in het bijzonder. Zij beschikken over kennis van en inzicht in methodische en theoretische vraagstukken die verbonden zijn met dit type onderzoek, en kunnen aan de hand van concrete voorbeelden uit de godsdienstantropologie illustreren hoe met die vraagstukken door verschillende onderzoekers is omgegaan. Zij zijn tevens in staat empirische gegevens theoretisch te plaatsen, te analyseren en deze te relateren aan de grotere verbanden waar ze deel van uitmaken. Zij zijn in staat hierover op een wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk te rapporteren. ### Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • James L. Peacock, The Anthropological Lens. Harsh Light, Soft Focus (Cambridge, 1986 of later). – M. Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion (Oxford: Blackwell, 2002).

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.