Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Brieven als buit: Op zoek naar de spreektaal van de gewone man en vrouw

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

“Schrijf mij toch vooral!” is de aansporing die familieleden thuis en ver weg eeuwen terug in hun persoonlijke brieven uiten. Het is de mogelijkheid om met afwezige geliefden te spreken. Dat laten mannen en vrouwen uit alle rangen en standen herhaaldelijk weten in de sailing letters, brieven die in woelige oorlogstijden werden buitgemaakt door Engelse kapers.

Die zeer gevarieerde brieven staan centraal in het Leidse Brieven als buit-onderzoek (www.brievenalsbuit.nl). Ze geven niet alleen een blik in de leefwereld van Nederlanders in verre oorden en hun achterblijvers, maar ze zijn bovenal door hun sociolinguïstische diversiteit van groot belang voor taalkundigen. Die brieven vormen voor ons een uitdaging om de gesproken (en geschreven) taal van de gewone man en vrouw uit het zeventiende en achttiende eeuw te ontdekken.

Hoe zeer waren de brieven een gesprek en een weergave van de gesproken taal? Om dat te achterhalen analyseren we het brievenmateriaal met behulp van onderzoeksmethoden uit de moderne sociolinguïstiek.

In deze MA-werkgroep kunnen studenten de bijzondere 17de- en 18de-eeuwse brieven op verschillende manieren onderzoeken. Daarbij is ruimte voor zowel linguïstische als cultuur-historische aspecten. Het is dan ook een onderzoeksgroep waarin taalkundig en meer cultuur-historisch geinteresseerden goed kunnen samenwerken. “Dichter bij het (taal)verleden kunnen we niet komen” zal de ervaring van deelnemers aan de Brieven als buit-werkgroep zijn!

Leerdoelen

  • Door het analyseren van het brievenmateriaal en het bestuderen van secundaire literatuur krijgen de deelnemers inzicht in de diversiteit van het taalgebruik in de late 17de en de 18de eeuw en in taalveranderingen die op alle taalniveaus (lexicaal, morfologisch, fonologisch en syntactisch) zijn opgetreden. – Daarbij doen zij ervaring op met het hanteren van relevante onderzoeksmethoden en met corpusanalyse. – Mondeling en schriftelijk rapporten over onderzoeksresultaten

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Presentaties en actieve deelname aan het college (25%) en werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

M.n. voor het studieprogramma en voor studiemateriaal. Zie Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Prof. dr. M.J. van der Wal
Zie ook www.brievenalsbuit.nl

Opmerkingen

Deze werkgroep is ook bedoeld voor MA-studenten Oudere Letterkunde en voor studenten die de Researchmaster Linguistics volgen.