Studiegids

nl en

Koranexegese (Tafsir)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

 • Arabische leesvaardigheid van minstens 20 EC (of een verglijkbaar kennisnivo – zulks in overleg met de docent).

 • Inleiding Koran en Hadith (of vergelijkbaar kennisnivo – zulks in overleg met de docent).

Beschrijving

In dit college worden verschillende wetenschappelijke theorieën over de historische ontwikkeling van de Koranexegese besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de exegetische methodes van diverse scholen binnen deze islamitische wetenschap, vanaf haar beginperiode tot de moderne tijd, zoals de traditionele, dogmatische, shi’itische, mystieke, sektarische en modernistische scholen. Koranexegeten die aan de order komen onder andere zijn al-Tabari, al-Zamakhshari, Ibn al-Qayyim, al-Razi, al-Tusi en Muhammad Abduh.
Als casus wordt het thema christendom en christenen in de verschillende exegetische tradities bestudeerd aan de hand van het werk van McAuliffe. Het boek van McAuliffe is een belangrijk leidraad om te begrijpen hoe het islamitisch denken op dit terrein zich ontwikkelde en de manier waarop de islamitisch-normatieve teksten kritisch bestudeerd kunnen worden.Hiertoe zullen Arabische tafsir-teksten geanalyseerd worden aan de hand van de wetenschappelijke analyse van McAuliffe. De Arabische teksten worden door de studenten zelfstandig bestudeerd en op het college behandeld.

Leerdoelen

Kennis: Na deze cursus heeft de student;

 • een breed overzicht van de historische ontwikkeling van de verschillende scholen van de Koranexegese,

 • de inhoud en methodes van elke stroming binnen deze wetenschap.
  Inzicht: De student krijgt inzicht in

 • het ontstaan en de ontwikkeling van exegese literatuur aan de hand van Arabische bronteksten, en in

 • de verschillende wijzen waarop de Koranexegese werd toegepast op een specifiek thema als Christendom en christenen.
  Vaardigheden: De student leert

 • methoden en technieken van de historische exegese in de praktijk te brengen door het lezen van relevante tafsir teksten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege

 • Van elke student wordt verwacht dat hij/zij één bijeenkomst zou moeten inleiden (referaat).

 • Van de studenten wordt verwacht dat ze de opgegeven literatuur van te voren hebben bestudeerd. De docent presenteert gedeeltes uit de verplichte stof en discussieert met de studenten over onderdelen van de stof die zij thuis hebben bestudeerd.

 • De deelnemers dienen elk college drie schriftelijke vragen te formuleren over de stof die voor de betreffende bijeenkomst moet worden bestudeerd.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%)

 • actieve deelname referaat, mondelinge presentatie (30%) :

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Jane Dammen McAuliffe, Qur’anic Christians: An Analysis of Classical and Modern Exegesis, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Een aantal artikelen worden opgegeven bij het college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad + 31 (0) 71 5272568
Homepage

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.