Studiegids

nl en

Teksten uit Fiqh en Usul al-fiqh

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Minimaal 40 ECTS Arabisch tekstcolleges, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

Dit werkcollege sluit aan bij het hoorcollege “Grondslagen van het islamitisch recht” (Rechtsfilosofie). Hier bestuderen de studenten diverse bronteksten van zowel het islamitische recht (fiqh) als de grondslagen van het islamitisch recht (usul al-fiqh).
Geselecteerde teksten uit hedendaagse Arabischtalige handboeken van zowel soennitische als de shi’itische geleerden worden gelezen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de positie van de Koran en de Soenna als bronnen van wetgeving in de islam.
Aandacht wordt in dit college vooral besteed aan het jargon en de taalkundige kenmerken van de geselecteerde teksten

Leerdoelen

Kennis: Na dit college heeft de student kennis van

  • een aantal soennitische en shi’itische bronteksten van zowel het islamitisch recht (fiqh) als de grondslagen van het islamitisch recht (usul al-fiqh), en

  • diverse relevante thema’s in dit vakgebied.
    Inzicht: De student verkrijgt inzicht in

  • het jargon en de taalkundige kenmerken van de geselecteerde teksten.
    Vaardigheden: De student leert

  • Arabische bronteksten van (grondslagen van) het islamitisch recht lezen en vertalen naar het Nederlands.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Literatuur

Onderdelen uit

  • Qaradâwi, Yusuf al-, Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu`asir, Matktabat Wahba, Cairo, 1999.

  • Atawi, Mohsin, al-Fiqh al-Muyassar tibqan li fatawa al-Marji al-Dini Muhammad Husayn Fadl Allah, Dar al-Malak, 2009

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M. Ghaly.

Opmerkingen

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.