Studiegids

nl en

Seminar in African Literature: Migrantenliteratuur (Noord-)Afrikaanse schrijvers in Nederland

Vak
2011-2012

Toelatingseisen

BA Afrikaanse Talen en culturen; BA Literatuurwetenschap; BA Nederlandkunde / Dutch Studies; BA Nederlandse Taal en Cultuur;

Beschrijving

Migrantenliteratuur is een recent en belangrijk verschijnsel in de Nederlandse literatuur. Zowel door het grote publiek als de literaire kritiek wordt deze ‘nieuwe’ literatuur beschouwd als een aanwinst voor de Nederlandse letterkunde. Tegelijkertijd bieden teksten die tot deze categorie gerekend worden, nieuwe perspectieven op de Nederlandse (culturele) identiteit en de manier waarop (Afrikaanse) migranten Nederland en Europa ervaren en verbeelden. In dat verband moeten ze gezien worden in een bredere, met name Europese context: ook in landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje maakt migrantenliteratuur deel uit van een steeds groeiend corpus. Bij de studie ervan wordt deze literatuur in die landen doorgaans geplaatst in de context van actuele vragen over (nationale) identiteit; vragen die opkomen als gevolg van de grote immigratiestromen in de tweede helft van de twintigste eeuw en het ontstaan van multiculturele samenlevingen.
Het doel van dit college is om kennis te maken met dit nieuwe corpus ‘migrantenliteratuur’. We zullen ons daarbij afvragen hoe dit corpus gedefinieerd moet worden: in hoeverre past het in het bredere verband van de mondiale postkoloniale literatuur en welke plaats neemt het in de Nederlandse letterkunde in. Wij concentreren ons op schrijvers uit (Noord-)Afrika, die in Nederland opvallend productief zijn en door publiek en recensenten zeer gewaardeerd worden. Tot de auteurs die tijdens dit college besproken zullen worden, horen onder andere Hafid Bouazza, Abdelkader Benali, Khalid Boudou, Naima el Bezaz, Hans Sahar, Chika Unigwe en Yasmina Allas.

Leerdoelen

Inzicht in een recente ontwikkeling in de Nederlandse literatuur.
Plaatsing van deze ontwikkeling in een internationale context.
Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde.
Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Afrikaanse (Afro-Europese) migrantenliteratuur

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat en werkstuk

Blackboard

Blackboard

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken.

The Seminar in African Literature 2011-2012 is given together with Dutch Studies (in Dutch). Please consult the information concerning the Ma course “Migrantenliteratuur (Noord-)Afrikaanse schrijvers in Nederland” 2011-2012 on Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.