Studiegids

nl en

De taal der liefde. Beroemde (middeleeuwse) liefdesparen

Vak
2011-2012

Beschrijving

Propedeuse én een leesvaardigheid in modern Engels.

Beschrijving

Liefde is van alle tijden, maar pas aan de middeleeuwse adellijke hoven ontwikkelde zich een liefdesconceptie waarbij man en vrouw wederzijds respect voor elkaar hebben. De liefde wordt de motor van verhaalhandelingen. Dat heeft enkele beroemde liefdesparen opgeleverd, zoals Tristan & Isolde, Lancelot & Guinevere, Dante & Beatrice, Romeo & Julia. In de werkcolleges zullen aan de hand van middeleeuwse en moderne romans (o.a. D.H. Lawrence: Lady Chatterley’s Lover en Vladimir Nabokov: Lolita) een twaalftal paren de revue passeren.

Leerdoelen

De student neemt kennis van een aantal representatieve teksten uit de Europese literatuur, waarbij de hoorcolleges inzicht verschaffen in de samenhang tussen literaturen uit verschillende taalgebieden en de werkcolleges interpretatievaardigheden demonstreren.

Rooster

Donderdag 13.15-15.00 [i.v.m. Bijvak Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd].

Onderwijsvorm

1 uur hoor- en 1 uur werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (5 ECTS); eventueel ter aanvulling een schriftlijk werkstuk (5 ECTS)

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuurlijst is bij coördinator vanaf eind november 2011 per e-mail op te vragen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Ludo Jongen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, 1167, kamer 105b), tel. 071-2572119, e-mail: L.E.I.M.Jongen@hum.leidenuniv.nl