Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur en maatschappij

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In het college wordt in chronologische volgorde een zestal romans geanalyseerd die een uitvoerig beeld geven van de spanningen in de Nederlandse samenleving: twee romans van vóór 1940, twee romans uit de tweede helft van de twintigste eeuw en twee heel recente teksten.
Deze boeken worden bekeken aan de hand van vragen als: in hoeverre worden de personages als vertegenwoordigers van bepaalde bevolkingsgroepen beschreven? Tot welke groepen behoren de hoofdrolspelers en welke houding nemen zij aan tegenover hun eigen klasse en: is er een ontwikkeling in die houding?
Aan het eind van de collegereeks wordt de vraag gesteld welke ontwikkelingen te zien zijn in het beeld van de maatschappij zoals dat in de zes boeken is terug te vinden.
N.B.: Dit college kan leiden tot een masterscriptie waarin het onderwerp wordt verdiept aan de hand van een of meer andere romans.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in de manier waarop de Nederlandse samenleving in de roman verwerkt wordt.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het eindcijfer wordt samengesteld uit de volgende elementen:

  • bijdrage aan de groep;

  • voordracht en

  • (het belangrijkst) de werkgroepscriptie van ongeveer 15 pp

Blackboard

Van blackboard wordt geen gebruik gemaakt. Eventuele aanvullende informatie zal via hand-outs verstrekt worden.

Literatuur

Wordt bij het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Prof.dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden.