Studiegids

nl en

Rituelen en symbolen van het christendom

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Studenten worden geacht een basiskennis van de geschiedenis van het christendom te hebben, bij voorkeur via een afgerond college Geschiedenis van het christendom of Modern Christendom. Studenten die niet aan de toeganseis voldoen kunnen contact opnemen met prof dr H.L. Murre-van den Berg

Beschrijving

In dit college worden de rituelen en symbolen die in het christendom een belangrijke rol spelen besproken tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de liturgie en de feestkalender. Naast de klassieke ‘westerse’en ‘oosterse’ tradities zullen ook nieuwe christelijke vormen in het ‘zuiden’ aan de orde komen.Studenten bezoeken onder andere verschilende kerkgemeenschappen om daarmee zelf een beter beeld te krijgen van de huidige praktijk in het christendom.

Leerdoelen

Kennis van de voornaamste symbolen en rituelen van het christendom in historische en hedendaagse context, kennis van de verschillende liturgische families, kennis van de belangrijkste bronnen en methodes en enige oefening in het uitvoeren van eigen onderzoek op dit terrein.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

werkcollege, incl. drie bezoeken aan christelijke bijeenkomsten; college wordt ondersteund in Blackboard.

Toetsing

Actieve participatie tijdens het college, mondelinge presentatie en afrondend paper bepalen samen het cijfer.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Literatuur bestaat uit artikelen uit tijdschriften en hoofdstukken van handboeken op dit terrein; nadere opgave volgt via BB, uiterlijk twee weken voor de start van het college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en Blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

H.L. Murre-van den Berg ; zie eventueel www.religion.leidenuniv.nl en http://69422.weblog.leidenuniv.nl/

Opmerkingen

Dit college kan (als het niet tot het vaste pakket behoort) onderdeel uitmaken van een bachelorkeuzevak wereldchristendom (zie verder onder bachelorkeuzevakken).