Studiegids

nl en

Standaardbabylonisch 1: Religieuze teksten

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor deze cursus is basiskennis van de Akkadische grammatica en het spijkerschrift vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Het lezen van literaire teksten uit het 1e millennium (Standaardbabylonisch dialect) uit de spijkerschrifteditie van BAL.

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college en geeft een grammaticale analyse van de transliteratie/transcriptie.

  • De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tekst.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de literaire werken vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van de literaire teksten van het eerste millennium v.Chr.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk na het tweede blok: tekstbewerking.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL) (Roma 1979 of later).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Opmerkingen