Studiegids

nl en

Sumerisch 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de grammatica van het Sumerisch en lectuur van teksten in transliteratie.

  • De student bestudeert de opgegeven stof en analyseert de voorbeeldzinnen uit de Inleiding en opgegeven teksten in transliteratie.

  • De docent behandelt de grammatica aan de hand van de Inleiding en de opgegeven teksten.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de Sumerische grammatica. Kennis van de basiswoordenschat van het Sumerisch.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Mondelinge test na het eerste blok: grammaticale analyse van een eenvoudige tekst in transliteratie en overzicht van de Sumerische grammatica. Mondeling tentamen na het tweede blok: grammaticale analyse van tekst in transliteratie en overzicht van de Sumerische grammatica.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Th.J.H. Krispijn,Inleiding in de Sumerische taalkunde(opleidingsuitgave).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.