Studiegids

nl en

Mentoraat BA1 GLTC

Vak
2011-2012

Toegangseisen

De mentoraatsbijeenkomsten zijn een onderdeel van het BA1-programma GLTC.

Beschrijving

In het eerste blok van het eerste semester wordt voor de eerstejaars een aantal mentoraatsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de studiecoördinator en docentmentor in op allerlei verschillende aspecten die met (effectief) studeren te maken hebben.

Leerdoelen

  • Praktische informatie over de studie

  • Effectief studeren

  • Kennismaking met verschillende faciliteiten (Universiteitsbibliotheek)

  • Kennismaking met studenten & docenten van de opleiding

Rooster

Rooster

7 september, 11 uur: eerstejaarsdag
8 september: instaptoetsen Grieks en Latijn
16 september: algemene bijeenkomst studiestart
30 september: workshop effectief studeren
7 oktober: eerstejaarslunch
14 oktober: voorbereiding tentamenweek

N.B. In blok 2 van het eerste semester worden nog aparte introductiebijeenkomsten in de UB ingeroosterd.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Contact

Studiecoördinator GLTC: mw. J.K. Bosscher