Studiegids

nl en

Grieks Poëzie: Tragedie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC. Tevens toegankelijk voor BA1-studenten VIET die de taalverwervingscursussen uit semester 1 met succes gevolgd hebben.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op het genre tragedie op basis van lectuur van Euripides’ Hippolytos. Dit stuk lezen wij grotendeels in het Grieks. Op college wordt aandacht geschonken aan de antieke opvoeringpraktijk, de inrichting van het theater, de opbouw van de tragedie, de formele kenmerken van de tragedietekst (versvorm en taal) en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr. Tevens zullen we stilstaan bij de opvattingen over tragedie die Aristoteles in zijn Poetica formuleerde.
Tenslotte zullen we kijken naar de manier waarop Aristophanes de dichter Euripides portretteert in zijn komedie Thesmophoiriazusae.

Leerdoelen

  • Basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters)

  • Vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen)

  • Ontwikkeling van de leesvaardigheid van Attische poëzie.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Werkcollege.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard bij deze cursus.

Literatuur

  • Euripides, Hippolytos,, with intr., transl., and commentary by Michael R. Hallerann, Warminster: Aris & Phillips 1995.
    [incidenteel gebruik van de commentaar van W.S. Barrett (Oxford 1964) wordt aanbevolen.]

  • P.E. Easterling, Bernard M.W. Knox (Eds.), The Cambridge History of Classical Literature, Vol. I, Greek Literature, Part 2, Greek Drama, Cambridge 1989.
    Een vertaling (Nederlands of Engels) van Aristophanes Thesmophoriazusae.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. A.M. Rademaker.