Studiegids

nl en

Taaltraining Grieks (B-/C-groep)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC met eindexamenniveau Grieks.

Beschrijving

De cursus Taaltraining is de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is in de taalverwervingsblokken in het eerste jaar.
We besteden aandacht aan een aantal onderwerpen op het gebied van syntaxis en pragmatiek die in het eerste semester nog slechts beknopt aan bod zijn gekomen, zoals het gebruik van partikels en het creëren van discourse cohesie. Daarnaast besteden we aandacht aan semantiek en woordbetekenis en het gebruik van het woordenboek, en aan het gebruik van in het vak gangbare hulpmiddelen als grammatica’s en commentaren.
Voorts streven we ernaar de in het eerste semester verworven leesvaardigheid verder uit te bouwen. We lezen daartoe een selectie Attische historiografie en redenaars (Xenophon Hellenica, Lysias, en Thucydides Historiae), en besteden aandacht aan de kenmerken van het genre en de specifieke eigenschappen van beide auteurs.
Waar nodig zal stof uit de taalverwervingsblokken herhaald of nader uitgediept worden. In ieder geval leert men opnieuw de basiswoordenlijst en de stamtijden.

Leerdoelen

 • Consolidering en verdieping van elementaire kennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek.

 • Herhaling vocabulaire en stamtijden.

 • Uitbreiding van de vertaalvaardigheid.

 • Leren werken met belangrijke hulpmiddelen als grammatica’s, commentaren en woordenboeken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Ja

Literatuur

 1. Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk
 2. J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6)
 3. Syllabus Grieks: Basiswoordenlijst & Klankleer & Syntaxis (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren; ca.€ 10,-)
 4. Van de teksten en aanteningen worden kopieerexemplaren beschikbaar gesteld.
 5. A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks , Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4)
 6. Een aantal artikelen.
 7. Een aantal primaire Griekse teksten (in Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. A.M. Rademaker.
A. A. Nijk MA.