Studiegids

nl en

Neolatijn

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor BA2-studenten GLTC.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance. Verscheidene genres zullen hierbij de revue passeren (onder andere lyriek, dialogen en epistolografie). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Giovanni Pontano, Desiderius Erasmus en Janus Secundus. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van het begrip intertekstualiteit) en tot de wereld van de Renaissance.

Leerdoelen

  • Verwerving van kennis en inzicht in de wereld van het Neolatijn.
  • Verdieping in de problematiek van de literaire genres in de Latijnse literatuur.
  • Introductie in de materiële achtergronden van (neo-)latijnse teksten.
  • Training in het uitvoeren van een klein, vraag-gestuurd onderzoeksproject, en in het presenteren (mondeling en schriftelijk) van het argument.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

(precieze verdeling nader aan te kondigen)

  • mondelinge presentatie
  • voorbereiding en participatie in discussie
  • paper

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Kopieën van primaire literatuur worden ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. S.T.M. de Beer