Studiegids

nl en

Pensum (BA3) Grieks

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit pensum is een verplicht onderdeel voor BA3 studenten GLTC

Beschrijving

Het pensum Grieks bevat de volgende onderdelen:

 1. zelfstandige lectuur van één komedie (geen keuze): Aristophanes Kikkers (met de commentaar van Sommerstein; incidenteel gebruik van Dover wordt aanbevolen);

 2. zelfstandige lectuur van één tragedie te kiezen uit de volgende stukken (keuze-mogelijkheid):

 • Euripides Hippolytus (met de commentaar van Halleran; incidenteel gebruik van Barrett wordt aanbevolen)

 • Euripides Bacchanten (met de commentaar van Dodds)

 • Sophocles Antigone (met de commentaar van Griffith)

 • Sophocles’ Oedipous Rex (met de commentaar van Dawe) (bij Sophocles, met name bij de Oedipous Rex, wordt incidenteel gebruik van Jebb aanbevolen).

Als één van de hier aangeboden tragedies onderwerp was van het BA-1 tragedieblok, mag dat stuk niet hier opnieuw gekozen worden. Studenten die Euripides’ Hippolytus als eindexamenonderwerp hadden (CE 2007), mogen dat stuk niet kiezen. In alle gevallen van de zelfstandige lectuur geldt dat bij de te lezen teksten de vermelde commentaar bestudeerd dient te worden, inclusief de argumentatie voor bepaalde interpretaties, en de inleiding.

 1. lectuur in vertaling van één tragedie (geen keuze): Aeschylus Agamemnon (bijv. de vertaling van Koolschijn).

 2. Thucydides 2.1-8, 2.47-54 en 2.59-65 (waarvan de eerste twee passages in het Grieks en de laatste in vertaling) met commentaar van Rusten (Cambridge 1989). Gebruik van Classen-Steup, Gomme en Hornblower wordt aanbevolen.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Rooster

Het pensum wordt geheel zelfstandig door studenten gelezen.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

 • Schriftelijke toets met vertalingen van de gelezen stof en vragen over taal, stijl, inhoud en context.

 • Het onderdeel vertaling weegt voor 2/3 en moet voldoende zijn voor een voldoende eindcijfer.

 • Het pensum kan in beide semesters worden afgelegd.

 • Er zijn geen deeltoetsen.

Blackboard

Nee.

Literatuur

 • Aristophanes. Frogs. Edited with Translation and Notes by Alan H. Sommerstein, Warminster 1996

 • Aristophanes. Frogs. Edited with Introduction and Commentary by Kenneth Dover, Oxford 1993

 • Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett, Oxford 1964

 • Euripides. Hippolytus. Edited with Translation and Notes by M.R. Halleran, Warminster 1995

 • Euripides. Bacchae. Edited with Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford 21960

 • Sophocles. Antigone. Edited by Mark Griffith, Cambridge 1999

 • Sophocles, Oedipous Rex. Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge University Press, 2006.

 • Sophocles. The Plays and Fragments with critical Notes, Commentary and Translation in English Prose by Sir Richard C. Jebb, I The Oedipous Tyrannus, Cambridge 1914; III The Antigone, Cambridge 1900 [de commentaren van Jebb zijn herdrukt in Amsterdam 1966 en 1971, én door de Bristol Classical Press in 2004 met een ‘General Introduction’ van P.E. Easterling en een op de Oedipous Rex resp. Antigone toegespitste inleiding van Jeffrey Rusten resp. Ruby Blondell].

 • Aischylos. Het verhaal van Orestes. Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten. Vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam 1995.

 • Thucydides The Peloponnesian War, Book II, ed. J.S. Rusten, Cambridge: Cambridge University Press 1989.

 • Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo/ Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam 1986.

Aanmelden

Inschrijving geschiedt via uSis. Studenten schrijven zich in voor zowel de studieactiviteit (dit is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van het college) als het tentamen. Iedere student dient ook uiterlijk twee weken voor het tentamen aan het secretariaat GLTC door te geven welke keuze-onderdelen hij/zij gelezen heeft. Er wordt geen tentamen gemaakt voor wie dit niet tijdig doorgeeft.

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

 • Bekijk hier pensumtips en de opbouw van pensumonderdelen Grieks/Latijn in het BA-programma GLTC

 • Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 ects. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelorwerkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.