Studiegids

nl en

BA3 Werkcollege Latijn: De receptie van Martialis’ epigrammen in de Renaissance

Vak
2011-2012

Beschrijving

In dit werkcollege zullen we de receptie van de epigrammen van Martialis in de Renaissance aan een nader onderzoek onderwerpen. Allereerst zullen daartoe de epigrammen van Martialis zelf vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de genrekenmerken van het epigram, Martialis’ belangrijkste literaire modellen, de thema’s die hij behandelt, en het functioneren van Martialis’ epigrammen in de sociaalhistorische context van het keizerlijke Rome.

Vervolgens zullen we kijken naar de receptie van het epigrammatische genre zoals Martialis dit vorm gaf in de Renaissance. Wat verstonden de humanisten onder dit genre? Waarom was het zo populair? Door wie werd het nagevolgd en in welke context? Welke thematiek kwam aan bod? In hoeverre werd er in deze epigrammen specifiek naar Martialis’ voorbeeld verwezen? Was de functie van epigrammatische poëzie in de Renaissance vergelijkbaar met de Oudheid? Om deze vragen te beantwoorden zullen allereerst de Neolatijnse epigrammen van o.a. Antonio Beccadelli, Angelo Poliziano en Michele Marullo in detail bestudeerd worden. Daarnaast zullen we ook kijken naar de manier waarop Martialis in de Renaissance werd gelezen, o.a. aan de hand van het humanistische commentaar van Niccolo Perotti.

Leerdoelen

Kennis:

 • Verruiming en verdieping van de kennis van Latijnse epigrammatische poëzie uit de Oudheid en Renaissance (cf. BA1 en BA2).

 • Verdieping van de kennis van genreconventies en intertekstualiteit

 • Verruimen en toepassen van theoretische kennis (bv. op het gebied van de literatuurtheorie, literatuursociologie, cultuurgeschiedenis en receptiestudies)

Vaardigheden:

 • Onderzoeksvaardigheden op gevorderd niveau: materiaal selecteren, analyseren en beoordelen; probleemstelling formuleren; opzetten en uitvoeren van een onderzoek; formuleren van een beargumenteerde conclusie, zorgvuldig gebruik van secundaire literatuur.

 • Vaardigheid in het geven van een mondelinge presentatie (BA eindniveau)

 • Vaardigheid in wetenschappelijk argumenteren en discussiëren: getoetst wordt ook de actieve deelname aan vakinhoudelijke discussies.

Rooster

Rooster

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van blackboard voor informatie aan het begin van de cursus en voor mededelingen.

Literatuur

Te gebruiken uitgaven van de Neolatijnse poëzie die we zullen bespreken en relevante secundaire literatuur zullen op college worden aangekondigd. De hier genoemde titels bieden een eerste overzicht.

 • Beer, S. de, K.A.E. Enenkel and D. Rijser, eds., The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre (Leuven: Leuven UP, 2009)

 • Coppini, D., “Da a . Osservazioni sull’epigramma latino nel Quattrocento,” Les Cahiers de l’Humanisme 1, (2000), 185-208

 • Fain, G.L., Writing epigrams. The art of composition in Catullus, Callimachus and Martial (Brussels: Latomus, 2008)

 • Fitzgerald, W., Martial. The World of the Epigram (Chicago: Chicago UP, 2007)

 • Grewing, F.F., ed., Toto Notus in Orbe. Perspektiven der Martial-Interpretation (Stuttgart: Steiner, 1998)

 • Hausmann, F.-R., “Untersuchungen zum neulateinischen Epigramm Italiens im Quattrocento,” Humanistica Lovaniensia 21, (1972), 1-35

 • Holzberg, N., Martial und das antike Epigramm (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002)

 • Lausberg, M., Das Einzeldistichon. Studien zum antiken Epigramm (München: Fink, 1982)

 • Nauta, R.R., Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian (Leiden, Boston & Cologne: Brill, 2002)

 • Rimell, V., Martial’s Rome. Empire and the Ideology of Epigram (Cambridge: Cambridge UP, 2008)

 • Sullivan, J.P., Martial: the Unexpected Classic. A Literary and Historical Study (Cambridge: Cambridge UP, 1991)

Toetsing

 • Referaat van 30 minuten (30%), uitgewerkt tot een paper van ca. 15 pagina’s (50%);

 • algemene deelname aan de discussie (20%).

 • Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden bekend gemaakt aan het begin van de cursus.

Contact

Mw. dr. S. de Beer

Opmerkingen

Overzicht:
Er zullen twee à drie inleidende ‘hoorcolleges’ worden gegeven. Hierna zal gezamenlijk een kernpensum van Martialis’ epigrammen gelezen worden, aan de hand waarvan de belangrijkste aspecten van zijn werk aan bod zullen komen. Daarna houden de studenten referaten over de receptie van Martialis bij een of meerdere Neolatijnse dichters. Een exact overzicht van de te behandelen stof wordt bij aanvang van de cursus, in overleg met de deelnemende studenten vastgesteld.