Studiegids

nl en

Scriptieworkshop (Wijsbegeerte)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Uitsluitend toegankelijk voor alle bachelorstudenten Wijsbegeerte die werken aan hun BA-afstudeerwerkstuk.

Beschrijving

De scriptieworkshop is een verplicht onderdeel voor BA3-studenten Wijsbegeerte die bezig zijn met het schrijven van hun afstudeerwerkstuk. In het begin van het semester komen verschillende aspecten aan de orde die bij het schrijven van een werkstuk van belang zijn. Daarna presenteren studenten – in verschillende fasen van het schrijfproces – de stand van zaken met betrekking tot hun eigen werkstuk aan hun medestudenten. Dat kan gaan over de opzet van het werkstuk, maar ook over een project dat al bijna is afgerond. In principe worden drie bijeenkomsten gepland: bij aanvang, halverwege en aan het einde van het semester.

Leerdoelen

Rooster

Data van de bijeenkomsten worden nader bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Niet van toepassing

Blackboard

Nee

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Aanmelden bij de studiecoördinator: drs. C.M. de Greef

Contact

Opmerkingen