Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie IV: Communicatie en de Geist der Rache

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Wijsgerige antropologie I (BA1) of vergelijkbare voorkennis. Wijsgerige antropologie II en Academisch Duits zijn niet verplicht maar worden wel aangeraden.

Contractstudenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

In deze collegereeks zal de vraag naar de betekenis van communicatie en wederkerigheid worden besproken, alsmede de vraag naar de betekenis van Geist der Rache .

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op www.filosofie.info/protocollen geplaatst.

Rooster

Maandag 17.15-18.45 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , Masterprogramma’s Wijsbegeerte

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Blackboard

Er wordt geen gebruikt gemaakt van Blackboard. Protocollen en ander studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via www.filosofie.info/protocollen .

Literatuur

  • E.D. Schneider & D. Sagan, Into the Cool .
  • D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea .
  • E. Schrödinger, What is Life? (te verkrijgen bij Van Stockum of www.bol.com)
  • Overige literatuur wordt tijdig bekend gemaakt of beschikbaar gesteld via www.filosofie.info/protocollen

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar , waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

Specialisatie (MA Philosophy): Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture
Specialisatie (MA Philosophy of a Specific Discipline): Philosophy of Humanities