Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Grieks: Antieke Literatuurkritiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor BA3 studenten GLTC

Beschrijving

Waarom is Homerus de beste dichter? Wat maakt een gedicht tot een geslaagde compositie? Welke rol speelt literatuur in de samenleving? Wie schreef betere tragedies: Aeschylus of Euripides? Komt poëzie voort uit inspiratie of beheerst de dichter een vak?

Deze en andere vragen over literatuur worden ook in de oudheid gesteld. Dit college geeft een overzicht van de antieke literatuurkritiek en literatuurtheorie vanaf Homerus tot Horatius. Daarbij zullen enkele zeer invloedrijke teksten centraal staan: Aristophanes’ Kikkers, Aristoteles’ Poetica, Demetrius’ Over Stijl, Dionysius’ Over Compositie, Horatius’ Ars Poetica en Longinus’ Over het Sublieme. Deze teksten worden integraal in vertaling gelezen. Geselecteerde tekstpassages worden bovendien in het Grieks of Latijn bestudeerd.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de contexten waarin antieke ideeën over literatuur werden geformuleerd. Een belangrijke vraag: kan de antieke literatuurkritiek ons helpen als wij ons eigen onderbouwd oordeel vormen over de Griekse en Romeinse auteurs en hun literaire teksten?

Leerdoelen

 • Basiskennis van de geschiedenis van de antieke literatuurkritiek

 • Begrip van sleutelbegrippen als kairos, mimêsis, enthousiasmos, organische eenheid, lexis, sunthesis, psuchagôgiâ, etc.

 • Vertrouwdheid met enkele invloedrijke teksten, waaronder Aristophanes’ Kikkers, Aristoteles’ Poetica, Demetrius’ Over Stijl, Dionysius’ Over Compositie, Longinus’ Over het Sublieme en Horatius’ Ars Poetica

 • Reflectie over de verscheidenheid van aesthetische waarden, in de oudheid en de moderne tijd

Rooster

Rooster GLTC

Onderwijsvorm

Combinatie van hoorcollege en werkcollege:

 • De docent zal hoorcolleges geven over de alle te lezen teksten;

 • De studenten zullen (korte) referaten houden: daarbij gaat het om de interpretatie van specifieke tekstpassages in het Grieks (of Latijn).

Toetsing

 • een referaat (50%) en

 • een tentamen (50%). In de eindtoets worden vragen gesteld over de gelezen teksten, de collegestof en de te bestuderen literatuur.

Blackboard

Via Blackboard zullen mededelingen en materiaal worden verspreid.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 1. D.A. Russell, Criticism in Antiquity, Berkeley / Los Angeles 1981 (Bristol Classical Paperbacks).
 2. D.A. Russell & M. Winterbottom, Ancient Literary Criticism. The Principal Texts in New Translations. Oxford 1972 (Paperback).

De bovengenoemde verzameling van Russell & Winterbottom 1972 bevat alle te lezen teksten in Engelse vertaling. Desgewenst kan men ook de volgende edities en vertalingen gebruiken:

Aanbevolen, maar niet verplicht:

 1. Loeb-editie van Aristotle, Poetics, Demetrius, On Style, Longinus, On the Sublime (Loeb Classical Library, L199).
 2. Demetrius, De juiste woorden (vertaling D.M. Schenkeveld). Groningen 2000.
 3. Longinus, Het sublieme (vertaling M. Op de Coul). Groningen 2000.
 4. Horatius, Ars Poetica (vertaling P.H. Schrijvers). Amsterdam 1980.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr C.C. de Jonge

Opmerkingen

Studenten die bij dit werkcollege hun BA eindwerkstuk willen schrijven, nemen contact op met de docent.