Studiegids

nl en

Werken met originelen + stage

Vak
2011-2012

Toegangseisen

College Inleiding Akkadisch/Schriftleer en Sumerisch 1.

Beschrijving

Dit college bestaat uit twee onderdelen: het college Originelen in het tweede semester en een stage in het British Museum in Londen of het Vorderasiatisches Museum in Berlijn na het tweede semester.
De student maakt tijdens het college een kopie van één origineel spijkerschrift document uit iedere behandelde periode.

Leerdoelen

Vaardigheid in het kopiëren en translitereren van originele spijkerschriftteksten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Kopie en transliteratie van spijkerschrifttekst uit een gekozen periode als stagewerkstuk.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden via “uSis”:http://usis.leidenuniv.nl

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docenten.

Opmerkingen

—-