Studiegids

nl en

M&T 1: Onderzoeksvaardigheden

Vak 2011-2012

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).
 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Studenten zullen vraagstellingen onderzoeken, data verzamelen en de relatie tussen data en kennis analyseren door het toepassen van verschillende methoden en technieken van onderzoek.

Leerdoelen

 • formuleren van probleemstellingen
 • definiëren en operationaliseren van begrippen
 • hanteren van verschillende onderzoekstechnieken
 • relatie tussen vraagstellingen, methoden en kennis leren analyseren

Rooster

Hoorcolleges: van 31 januari t/m 22 maart 2012, elke dinsdag 11-13 uur en elke donderdag 15-17 uur , zaal SB11

Practica: woensdagen van 1 februari t/m 21 maart 2012, verzamelen in zaal SB11 om 10 uur, en daarna opdrachten uitvoeren

Werkgroepbijeenkomsten: 3 x op donderdagen binnen de reeks AV 1 en 2

Tentamen: donderdag 29 maart 2012, 9-12 uur in het Universitair Sportcentrum

Herkansing: dinsdag 8 mei 2012, 10-13 uur in zaal 1A20 (Pieter de la Courtgebouw)

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 8 weken x 2 uur (60 sbu)
 • werkgroep 3 × 2 uur (12 sbu)
 • pracicum 8 × 3 uur (24 sbu)
 • 8 opdrachten (64 sbu)
 • literatuur ~ 700 pagina’s (120 sbu)

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]
 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en korte open vragen
 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal: literatuur en powerpoints. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

 • Russel Bernard, H. “Research Methods In Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches”, Altamira Press, 4e editie (dit boek is aan te schaffen via Itiwana)
 • Hammersley, M. and P. Atkinson (2007) “Ethnography: principles in practice” New York, NY: Routledge, 3e editie (dit boek is aan te schaffen via Itiwana)
 • Rose, G. “Visual Methodologies: An introduction to the interpretation of visual methodologies” London: Sage, 2e editie (alleen hoofdstukken 4, 7, 8 en 10 – dit boek ligt ter inzage in de bibliotheek)

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.
Premaster en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Dr. M. Maeckelbergh mmaeckelbergh@fsw.leidenuniv.nl