Studiegids

nl en

Academische vaardigheden 3: het schrijven van een theoretisch kader

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is deel III van een trilogie 5 ECT cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.
TOEGANGSEIS: AV I en AV II afgerond hebben.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Het leren gebruiken van concepten die noodzakelijk zijn bij de productie van academische teksten, inclusief het leren toepassen van een consistent verwijzingssysteem aan de hand van een concrete toepassing (een theoretisch kader)
 • Het verdiepen van kennis over diverse wetenschappelijke formats
 • Het gebruiken van (literatuur van) de Digitale Bibliotheek
 • Het aanscherpen van vaardigheden ten aanzien van correct verwijzen en het bespreken van het belang hiervan
 • Het leren werken met een systeem van ‘peer review’.

Rooster

Hoorcolleges: dinsdagen 13-15 uur, van 1 mei t/m 5 juni 2012 (muv 15 mei)
Pieter de la Courtgebouw, zaal SB11

Werkgroepen+practicum: donderdagen 1 mei t/m 7 juni 2012 (muv 17 mei)
Zalen n.n.b.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor Academische Vaardigheden 1+2+3 tesamen.
Totaal AV1 + AV2 + AV3= 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 16 × 2 uur = 458sbu
 • werkgroepen van 10 × 2 uur = 40 sbu
 • bibliotheekpracticum 2 × 2 uur = 4 sbu
 • excursie 1 × 8 uur = 8 sbu
 • schriftelijke opdrachten 15.000 woorden (25 blz) = 200 sbu
 • aanvullende verplichte literatuur 750 pagina’s = 124 sbu

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten
 • verplichte deelname aan excursie en practica

Blackboard

Wekelijkse opdrachten zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor AV1+AV2+AV3 tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched. Chicago/London, the University of Chicago Press.
 • Gerritsen, R. en M. (2011) Onneweer Wetenschap schrijven – Handleiding voor de BA-student in de Sociale Wetenschappen (verschijnt op Blackboard).
 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).
 • Harrison, F. (2002) ‘Unraveling “Race” for the Twenty-First Century’ in: J. MacClancy (ed.) Exotic No More. Chicago/London, the University of Chicago Press: 145-166.
 • Nelson, D. (1999) A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala. Berkeley, University of California Press: 206-244. (NB: het betreft hier hoofdstuk 6: ‘Bodies that Splatter: Gender, “Race”, and the Discourses of Mestizaje’)
 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton NJ, Princeton University Press.
 • teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Tutoraatcoördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996