Studiegids

nl en

Basismodule: Gender

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving / Leerdoelen

Deze cursus beoogt dat studenten de verschillende benaderingen ten aanzien van het concept ‘gender’ in de rest van hun studie kunnen toepassen. Dit wil zeggen dat ze het verschil tussen de genders theoretisch leren duiden evenals de sociale constructie en deconstructie van vrouwelijkheid en mannelijkheid en de sociale belichaming daarvan. Verder moeten studenten de concepten van verschil en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook bij vrouwen onderling en mannen onderling kunnen begrijpen en de contexten en aspecten die daaraan ten grondslag liggen. Belangrijk daarbij is om te leren onderkennen hoe al deze aspecten de algemene visie ten aanzien van individuen en samenleving en de ‘domestieke’ en ‘publieke’ terreinen beïnvloeden.
Studenten moeten de wijze waarop gender samenhangt met andere concepten zoals etniciteit, klasse, religie, leeftijd, generatie enz. leren onderkennen. Studenten moeten leren herkennen hoe de relatie tussen lokale en globale ontwikkelingen in relatie tot gender verlopen, b.v.: de wijze waarop mobiliteit (migratie e.d.) en ruimtelijke grenzen gender constructies voortdurend definieren en her-definieren.
Deze basismodule zal een belangrijke introductie zijn om de gender-aspecten binnen de ori?atiemodulen (en later de specialisaties daarbinnen) te onderscheiden (‘Media Worlds’, ‘Global Connections’ en ‘Development in Place’) .
Deze cursus beoogt studenten kritisch te leren kijken naar besluitvorming, beleid en de theoretische literatuur in relatie tot ‘genderproblematiek’.

Rooster

  • Hoorcolleges: 6 september t/m 6 oktober, elke dinsdag 17-19 uur en donderdag 13-15 uur, zaal SA49

  • Tentamen: dinsdag 11 oktober 2011, 9-12 uur, Universitair Sportcentrum

  • Herkansing: donderdag 2 februari 2011, 10-13 uur, zaal SB45, Pieter de la Courtgebouw

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

  • hoorcolleges 9 × 2 uur (27 sbu)

  • werkstukken 3-4 blz = 2400 woorden (32 sbu)

  • literatuur 540 blz (90 sbu)

Toetsing

  • klassikaal tentamen

  • werkstukken

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

  • Connell, R. (2009) “Gender” (second edition), Cambridge: Polity Press

Het boek zal niet door Itiwana worden aangeboden, maar is wel te koop via de gangbare internet boekwinkels. Ook Atleest en Kooyker-Selexyz hebben het.
In het eerste college (dinsdag 6 september 17-19 uur) worden de hoofdstukken 1 t/m 3 behaldeld.
In het tweede college (donderdag 8 september 13-15 uur) worden de hoofdstukken 4 t/m 6 behandeld.

Aanmelding

Aanmelden verloopt via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Drs. Maarten Onneweer onneweerms@fsw.leidenuniv.nl