Studiegids

nl en

Basismodule: Religie

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Religies omvatten theorieën omtrent leven en dood, de creatie van de wereld, en het einde der tijden, en kunnen daarmee een belangrijke rol spelen ten aanzien van de manier waarop mensen de wereld waarin ze leven beschouwen. Daarmee is religie een verschijnsel dat een centrale rol speelt in de studie van cultuur. Antropologen hebben daarbij met name aandacht voor de wijze waarop religie gepraktiseerd wordt, en hoe religieuze verschijnselen verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen. Dit roept ondermeer vragen op omtrent de relatie van “geinstitutionaliseerde” tot “persoonlijke” religie, de wijze waarop staten zich verhouden tot religieuze groeperingen, en de rol die religie speelt ten aanzien van etniciteit. De antropologische studie van religie richt zich ondermeer op persoonlijke spiritualiteit, genezing, hekserij, pelgrimage en religieuze bewegingen.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten kennis bij te brengen omtrent een aantal vanuit een antropologisch perspectief belangrijke perspectieven op religie. Hierdoor ontstaat inzicht in het belang dat religie kan hebben voor uiteenlopende thema’s van antropologisch onderzoek.

Rooster

Woensdagen 28 september t/m 16 november 2011, 15-17 uur, zaal SA49
LET OP: dit collegereeks begint dus NIET op 21 september !

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

  • Hoorcollege 8 × 2 uur (24 sbu)
  • Literatuur 600 blz (100 sbu)
  • Diverse korte schriftelijke opdrachten 1200 woorden (16 sbu)

Toetsing

De cursus wordt geëxamineerd middels een aantal korte opdrachten, en middels een take-home tentamen over zowel de literatuur als de in de hoorcolleges besproken stof.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

  • Richard Warms, James Garber & R. Jon McGee (2009), Sacred Realms. Readings in the Anthropology of Religion (2nd edition), Oxford University Press. ISBN 9780195341324 (verkrijgbaar bij Selexys Kooyker Studystore, of via de internetboekhandel ‘amazon.com’) (Ook verkrijgbaar bij studievereniging Itiwana)

Aanmelding

Aanmelden verloopt via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Erik de Maaker: maaker@fsw.leidenuniv.nl