Studiegids

nl en

Basismodule: Economische antropologie

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Economische antropologie maakt met behulp van etnografische methoden studie van economische instituties en gedrag. De cursus start met klassieke discussies rond de vraag hoe economisch handelen te onderscheiden is en zich verhoudt tot andere activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van politiek en religie. Deze discussies illustreren hoe in de antropologie het onderscheid tussen traditionele en moderne samenlevingen veelvuldig is opgehangen aan de inrichting van (de) economie. Vervolgens gaat de aandacht uit naar drie recente ontwikkelingen in de economische antropologie:
1) benaderingen die de scheidslijnen tussen productie, distributie en consumptie doorbreken;
2) antropologie van geld en (financiële) markten;
3) de studie van de ‘economisering’ van ontwikkelingsvraagstukken, met name de rol van ecomische modellen in milieudiscussies, de plaats van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Fair trade initiatieven en Microfinancieringsprojecten.
In aansluiting op de serie hoorcolleges worden organisaties uitgenodigd die relevante activiteiten ontplooien op de genoemde gebieden. De cursus wordt afgesloten met ethnografische artikelen die als voorbeeld dienen voor concreet onderzoek op het gebied van economisch antropologie.

Leerdoelen

Verschaffen van kennis over de klassieke en recente benaderingen van economisch gedrag en economische verhoudingen in de antropologie
Studenten inzichten geven in de huidige discussies over economie, milieu, crisis en verdeling van welvaart, met een nadruk op de specifieke manier waarop antropologie aan de debatten een bijdrage kan leveren.
Studenten bekend maken met de maatschappelijke relevantie van economische antropologie, aan de hand van presentaties van organisaties die zich bezig houden met economische machtsrelaties, maar ook met welvaarts & milieu problematiek.

Rooster

Dinsdagen van 18 oktober t/m 13 december 2011, 13-15 uur, zaal SA49, Pieter de la Courtgebouw (*Géén college op 15 november)

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 sbu (studiebelastinguren)

  • hoorcolleges 8 × 2 uur (24 sbu)
  • literatuur 700 blz (116 sbu)

Toetsing

Eind tentamen (take-home) en twee schriftelijke opdrachten (in de loop van de cursus) over hoorcolleges, presentaties van gastsprekers en literatuur.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het programma, specifiek lesmateriaal, leesopdrachten en de aanwijzingen voor Take home tentamen bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Boek:

  • Carrier, James G. (2006), A Handbook of Economic Anthropology (Elgar Original Reference), (Edward Elgar Publishing Ltd). 592 pp. (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Artikelen:

  • Peter Benson (2008) Good clean tobacco: Philip Morris, biocapitalism, and the social course of stigma in North Carolina. American Ethnologist, Vol. 35, No. 3: 357–379
  • Andrea Cornwall (2007) Of choice, chance and contingency: ‘Career strategies’ and tactics for survival among Yoruba women traders. Social Anthropology, Vol. 15, Issue 1: 27 – 46
  • William Roseberry (1996) The Rise of Yuppie Coffees and the Reimagination of Class in the United States. American Anthropologist, Vol. 98, No. 4 (Dec., 1996): 762-775

Aanmelding

Aanmelden verloopt via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Sabine Luning: 071 527 6614, sluning@fsw.leidenuniv.nl , kamer: 3A35