Studiegids

nl en

Binnenlands leeronderzoek

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Voor deelname aan het binnenlands leeronderzoek dienen alle vakken van het 2e semester van de propedeuse CA-OS met een voldoende te zijn afgerond. Het gaat om M&T1, Statistiek, AV1 en AV2.
Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.

Belangrijk:
Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het leeronderzoek worden verzocht om zich tussen 15 augustus en 1 september 2011 op Blackboard aan te melden als deelnemer. Op Blackboard worden onderzoeksthema’s voor dit jaar bekend gemaakt. Sudenten dienen hun voorkeur voor thema/werkgroep (met motivatie!) via Blackboard aan dr. Bähre te kennen te geven. Werkgroepindeling wordt op 6 september bekendgemaakt.

Aanmelding

Aanmelding op Blackboard (zie boven) én in Usis (in het kader van Studieplan).

Beschrijving

Begin september zullen studenten aan de hand van door de begeleiders aangedragen thema’s een keuze maken. Docenten bieden een breed scala aan thema’s aan waarop studenten een gemotiveerde voorkeur schrijven. Aan de hand van verplichte werkgroepbijeenkomsten en concrete opdrachten wordt een onderzoeksopzet geschreven. Als deze door de begeleider is goedgekeurd zullen de studenten drie weken onderzoek doen in Nederland of Vlaanderen. Hiervoor zullen ze bij gastgezinnen worden gehuisvest. Na het onderzoek zal een verslag geschreven worden. Gedetailleerdere informatie volgt op Blakboard.

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is om te leren hoe je binnen een team zelfstandig onderzoek doet. De deelnemers aan dit onderwijsonderdeel doorlopen alle fazen van het onderzoek.
Dit betekent onder meer:

 • uitwerken van een gekozen onderzoekstema;
 • operationalisering aan de hand van theorie;
 • schrijven van een opzet;
 • verzamelen van onderzoeksgegevens;
 • analyse en rapportage van data;
 • presentatie hiervan op een eendaagse conferentie (onderzoeksseminar).

Rooster

 • 6 werkgroepbijeenkomsten in het eerste semester (tussen 14 september en 25 november 2011, op woensdagen óf vrijdagen, afhankelijk van welk onderwerp je kiest)
 • veldwerk van 3 weken (9 t/m 27 januari 2012)
 • 1 hoorcollege op 3 februari 2012, 11-13 uur
 • 3 werkgroepbijeenkomsten in het tweede semester (tussen 15 februari en 30 maart 2012)
 • conferentie (presentatie BLO projecten) op 16 april 2012, 9-17 uur
 • herkansing eindrapport is op 23 mei 2012.

Exacte tijdstippen en zaalnummers worden via Blackboard bekendgemaakt.

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 sbu (studiebelastinguren)

 • verplichte werkgroepen: 6 × 2 uur in het 1e semester en 3 × 2 uur in het 2e semester (36 sbu)
 • opdrachten resulterend in het onderzoeksopzet en eindverslag (156 sbu)
 • veldwerk 3 weken = 120 sbu (zie ook Opmerkingen onderaan)

Toetsing

Er zijn 2 toetsingsmomenten voor dit onderdeel:

 • Toetsing onderzoeksopzet op 1 december 2011:
  • Gezamenlijke bijdrage: 15% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 20% van het eindcijfer
   Alleen als beide cijfers een voldoende zijn, mag aan het veldwerk worden deelgenomen.
 • Toetsing onderzoek en eindverslag op 16 april 2012:
  • Gezamenlijke bijdrage: 30% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 35% van het eindcijfer
   Herkansing is op 23 mei 2012.

Beoordeling vindt plaats aan de hand van aandachtspunten voor het nakijken van scripties .
De digitale (pdf) versie van het definitieve, goedgekeurde rapport dient bij het Secretariaat CA-OS te worden ingeleverd.
Een commissie van het departement kent jaarlijks aan het beste leeronderzoeksrapport de Prof.dr. J.D. Speckmann-prijs toe.

Blackboard

Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het leeronderzoek worden verzocht om zich tussen 15 augustus en 1 september 2011 op Blackboard aan te melden als deelnemer. Op Blackboard worden onderzoeksthema’s voor dit jaar bekend gemaakt. Sudenten dienen hun voorkeur voor thema/werkgroep (met motivatie!) via Blackboard aan dr. Bähre te kennen te geven. Werkgroepindeling wordt op 6 september bekendgemaakt.

Contact

Cöordinator binnenlands leeronderzoek Erik Bähre: 071-527 3997, ebaehre@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De kosten van het leeronderzoek bedragen voor de student circa € 270,- voor kost en inwoning en bijkomende uitgaven.