Studiegids

nl en

M&T 2: Analysetechnieken

Vak 2011-2012

NB: Eerste bijeenkomst vindt plaats op 7 februari van 9.00-11.00 uur in zaal SB45.

Toegangseisen

Alleen BA studenten Culturele antropologie en ontwikkelinngssociologie die in aanmerking komen voor het onderdeel Binnenlands leeronderzoek kunnen deelnemen aan deze M&T cursus.

Doelstelling en inhoud van de cursus

Inleiding tot de verwerking van multivariate gegevens, met name nominale en/of ordinale data. Oefening in het analyseren van bestanden met behulp van de SPSS-modules voor Meervoudige Categorische Analyse (MCA) en Categorische Principale Componenten Analyse (CATPCA).
In deze cursus wordt tevens gewerkt aan de analyse van (en deel van) de gegevens die door de studenten zelf tijdens het binnenlands leeronderzoek in Drenthe (of elders) zijn verzameld.
De toetsing bestaat ook uit twee delen: een open boek tentamen (multiple choice vragen), en een werkstuk waarin de student een multivariate analyse zal moeten maken over (een deel van) de Drenthe-gegevens. Het is dus zaak om vanaf het begin bezig te zijn met de analyse van de eigen veldwerkgegevens. Studenten worden verzocht om meteen voor de eerste bijeenkomst hun onderzoeksvoorstel mee te nemen, en hun definitieve vragenlijst. Men wordt tijdens de eerste bijeenkomsten al geacht om te werken aan een codeboek voor de analyse van de data.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Dinsdagen en donderdagen van 7 februari t/m 22 maart 2012, 9-12 uur
  Zalen: SB45 (dinsdagen) en SB1 (donderdagen)

 • Practicum:
  Donderdagen 9 februari t/m 22 maart 2012, 13-15 uur
  Zalen: 1A26, 1A28 en 1A30

 • Tentamen:
  Donderdag 29 maart 2012 2012, 9-12 uur
  Universitair Sportcentrum

 • Herkansing van het tentamen:
  Vrijdag 11 mei 2012, 10-13 uur
  Zaal 1A01

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu
 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)
 • literatuur (artikelen + syllabus met opgaven) ca. 378 blz = 63 sbu

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (open boek tentamen met meerkeuze vraagstukken) over collegestof, syllabus en opgaven; het tentamen vindt plaats direct na de cursus. Het tentamen telt voor 75% van het eindcijfer.
 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.
 • Schriftelijk werkstuk (take-home opdracht) over een meerdimensionale analyse van (BLO) data; telt voor 25% van het eindcijfer.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Deelnemers dienen zich voor deze cursus op Blackboard te registreren.

Literatuur

 • Syllabus met opgaven (wordt via BlackBoard ter beschikking gesteld).
 • Artikelen (beschikbaar online, voor titels en links zie Blackboard);
 • Hoofdstukken (naslag, voorbeelden; online beschikbaar) uit SPSS Categories 17 handleiding:
  H. 1: Introduction;
  H. 3: CATPCA;
  H. 6: MCA;
  H. 10: CATPCA Examples;
  H. 13: MCA Examples.
 • De literatuur bij de cursus Statistiek/SPSS en M&T 2: Onderzoekstechnieken wordt bekend verondersteld.

Aanmelding

Aanmelden verloopt via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Coördinator: Dr. F.E. (Franklin) Tjon Sie Fat, kamer 3A37, tel. 071-527 3496, e-mail: tjon@fsw.leidenuniv.nl