Studiegids

nl en

Neolithisering in Oost-Azië

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Dit is een verdiepend college over de neolithiseringsprocessen in Japan, Korea en China, aansluitend op het propedeuse college World Archaeology. Aan de hand van kenmerkende sites en case studies worden de jager-verzamelaars culturen (met name de Jomon in Japan), contacten tussen continent en de archipelago, de overgang naar landbouw en de verdere Neolithische ontwikkelingen, en de invloed daarvan op de rest van de regio (Oost-Azië) nader beschouwd. Ook de archeologische praktijk in de betrokken landen t.o.v. de prehistorie zal aan bod komen.
NB: dit college zal om het jaar afgewisseld worden met Staatsvorming in Oost-Azië, dat desgewenst als verdere specialisatie in het derde bachelor jaar gevolgd kan worden.

Leerdoelen

  • Kennis opdoen van de types prehistorische materiële cultuur en archeologische data met betrekking tot jager-verzamelaars en landbouwers;

  • Kennis van en inzicht in de formatieve processen en culturele ontwikkelingen tijdens de prehistorie, zoals veranderingen m.b.t. subsistence-economie, nederzettingen, materiaalgebruik en technologie, uitwisseling en handel, ideologie en sociale structuur (a.d.h.v. het Oost-Aziatische voorbeeld);

  • Globale kennis opdoen van de chronologie van de Oost-Aziatische culturen van jager-verzamelaars tot en met het Late Neolithicum (ca. 30.000 – 2000 v.Chr.), en deze kunnen definiëren;

  • Inzicht verkrijgen in de archeologische thema’s, methoden en praktijk, zoals getoond in de case studies, en deze kritisch kunnen beschouwen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoor/responsiecollege.

Toetsvorm

Opdrachten.
Opdracht 1: inleveren in 4e collegeweek.
Opdracht 2: inleveren in toetsweek.

Literatuur

Hoofdstukken uit:

  • G.L. Barnes, The Rise of Civilization in East Asia. The archaeology of China, Korea and Japan. London: Thames & Hudson (1993/1999);

  • J. Habu, Ancient Jomon of Japan. Cambridge University Press (2004);

  • T. Kobayashi, Jomon Reflections. Forager life and culture in het prehistoric Japanese archipelago. Oxford: Oxbow Books (2004);

  • Geselecteerde artikelen.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Voor Exchange en Study Abroad studenten staat alle informatie over aanmelding op de Prospective students website.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr I.R. Bausch.

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van niet-Nederlandstalige studenten zal dit college in het Engels gedoceerd worden, anders in het Nederlands.