Studiegids

nl en

Dood en begraven in het Nabije Oosten

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Begrafenispraktijken in het Nabije Oosten zijn uiterst divers en laten duidelijke ontwikkelingen zien door de tijd heen. Deze diversiteit weerspiegelt de verhoudingen in de samenleving aangaande de omgang met de doden. De vroegste graven in de regio dateren in het Epipaleolithicum, en komen vaak voor in een nederzettingscontext. Ook in het Neolithicum is begraven in de nederzetting vrij algemeen, en we vinden tal van secundaire begrafenispraktijken. Pas in de Bronstijd lijken grafvelden gemeengoed te worden, en vinden we ook een toenemende differentiatie in grafgebruiken en grafassemblages. In de Bronstijd en in de IJzertijd verschijnen tenslotte monumentale grafvormen.
In deze collegereeks zullen aan de hand van een aantal sleutelsites (zoals Çatalhöyük en Tell Sabi Abyad voor het Neolithicum en Qatna voor de Late Bronstijd) deze ontwikkelingen in grafgebruik behandeld worden en zal ingegaan worden op de sociale en culture aspecten van de begrafenispraktijken.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de algemene ontwikkeling in begrafenispraktijken in het oude Nabije Oosten;

  • Deze begrafenispraktijken kunnen inbedden in een algemene sociale en culturele context;

  • Inzicht verkrijgen in het proces van interpretatieproces aangaande grafgebruik: hoe interpreteren archeologen graven en waarop zijn deze interpretaties gebaseerd?

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

  • Wekelijkse opdrachten via Blackboard, over gelezen artikel;

  • Essay van 2.500 woorden over een van de onderwerpen die tijdens college aan bod zijn gekomen. Dit essay wordt ten hoogste 2 weken na afronding van het betreffende college ingeleverd.

Literatuur

Algemene achtergrond:
M. Parker Pearson, The Archaeology of Death and Burial. Thrupp: Sutton Publishing (1999). 204 p.

College:
Per college een artikel. De lijst met te lezen artikelen zal tijdens het eerste college worden uitgereikt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr P.M.M.G. Akkermans of dr B.S. Düring.