Studiegids

nl en

Antropologie en sociologie van modern Zuidoost Azië

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en wordt tevens aangeboden als keuzevak voor de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Zuidoost Azië kan vanuit vele perspectieven worden bekeken, van koloniaal product tot Koude Oorlog erfenis, een economisch mirakel zonder weerga, of als de achtertuin van simpelweg meer succesvolle regio’s ten Zuiden en ten Oosten en landen als China en India die doorgaans alle aandacht krijgen in de wereldpers. Deze cursus bekijkt het moderne Zuidoost Azië van binnenuit. Dit door in te zoomen op de wijzen waarop zowel de regio als de elf natiestaten die er doorgaans toe worden gerekend de laatste decennia door verschillende spelers zijn gevormd en verbeeld. Van hen met de grootstedelijke macht in hoofdsteden zoals Manilla, Bangkok of Jakarta, tot de vaak marginale berggroepen die leven aan en over de grenzen van de natie. Van dominant etnische groepen tot verdrukte inheemse gemeenschappen, illegale migranten en/of een gediscrimineerde Chinese minderheid, die in politiek en cultureel opzicht vaak buiten de boot valt. Maar ook door te kijken naar nationalistische geschiedschrijving en hedendaagse alternatieven die hier tegen over worden gesteld, dit tegen de achtergrond van nieuwe postnationale allianties in de vorm van Islam of regionale economische samenwerking in de ASEAN. Een kritische analyse van de natie, staat en burgerschap lopen daarbij als een rode draad door deze cursus, waarbij uit cases wordt geput uit landen zoals Singapore, Thailand, Indonesië, Maleisië, Vietnam of de Filippijnen.

Thema’s die in deze 12 weken durend cursus aan bod komen zijn o.a. de nieuwe Aziatische middenklasse en haar opvallende vormen van consumptie, technonationalistische staatprojecten zoals de nationale wagen of Telecom industrie, migratie, nieuwe seksuele identiteiten, jeugdcultuur, erfgoed toerisme, populaire religieuze bewegingen en markt Islam, maar ook mensenrechten en de toekomst van Zuidoost Azië’s inheemse bevolkingsgroepen op de drempel van de 21e eeuw.

Wat is de plaats van Zuidoost Azië in de wereld van vandaag en wat voor plek heeft het in de gedachten van een bonte schakering van gemeenschappen, etnische groepen, en de 600 miljoen burgers die vandaag de dag in één van de Zuidoost Aziatische naties wonen? Met een stevige nadruk op een vergelijkend perspectief zullen we in de verschillende bijeenkomsten vooral uitgaan van de wijzen waarop Zuidoost Aziaten zich zelf vandaag de dag en in de nabije toekomst wensen te zien. Dit door in de wekelijkse sessies aandacht te besteden aan actuele kwesties, krantenknipsels, weblogs, poëzie en film, maar ook aan de hand van lokale regio-experts en hun analyse. In ieder college zal door middel van een korte groeppresentatie bovendien een land wat verder worden uitgediept.

N.B. Bij genoeg belangstelling hopen we in de avonduren of aan het eind van de middag een niet-verplicht filmprogramma te brengen, met een selectie van relevante documentaire korte video’s en opzienbarende speelfilms die ingaan op land en bevolking van Zuidoost Azië. Deze films zullen kort worden geïntroduceerd door en spreker.

Leerdoelen

a. Problematiseren van conventionele analyse van de regio, vooral die ingegeven door nationalistische geschiedschrijving en perspectieven die eenzijdig ingegeven zijn door politiek processen zoals natievorming en burgerschap.
b. Een kritische analyse van en aanzet tot een nieuw soort area studies. Wat heeft Zuidoost Azië studies antropologen en sociologen vandaag en in de nabije toekomst te brengen en wat voegt het toe aan verschillende sociaal wetenschappelijke disciplines?

Rooster

Elke woensdag van 15 februari t/m 9 mei 2012, 14-17 uur, zaal 5A29 (Pieter de la Courtgebouw)

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcolleges 12 × 2 uur (36 sbu)

 • Werk-/discussiegroepen 12 × 1 uur (24 sbu *)

 • Zelfstandige literatuurstudie 675 blz. (112 sbu)

 • Tweewekelijkse opdrachten (32 sbu *)

 • Review essay 6 blz (48 sbu)

*Additionele literatuur (ca.300 blz.) is hierin opgenomen

Toetsing

 • Zeven opdrachten van ieder een A4, iedere keer betrekking hebbend op twee opeenvolgende colleges (40 % van het uiteindelijke cijfer); opdrachten moeten geprint ingeleverd worden tijdens de bijeenkomsten. Alleen ingeleverde opdrachten mogen worden overgedaan (met een maximum van twee opnieuw in te leveren opdrachten). Van de zeven opdrachten moeten minimaal zes voldoende worden bevonden;

 • Voldoende deelname in discussies (minimaal 10 van de 12 bijeenkomsten moeten worden bijgewoond);

 • Landenrapport (20 % van het uiteindelijk cijfer); Eenmalige groep presentatie;

 • Review essay met betrekking tot een van de monografieën en met gebruik van (thema’s behandeld in) de cursusliteratuur (40 % van het uiteindelijke cijfer), in te leveren vóór week 20.

Op Blackboard is verdere uitleg te vinden.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het programma, de Reader en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

1. Elektronische Reader (voor meer informatie zie Black Board site vanaf begin Februari 2012)

2. Een monografie te kiezen uit:

 • Wilson, A., (2004), The intimate economies of Bangkok: Tomboys, tycoons, and Avon ladies in the global city. Berkeley: University of California Press.

 • Wiegele, K. L. (2005). Investing in miracles: El Shaddai and the transformation of popular Catholicism in the Philippines. Southeast Asia: politics, meaning, memory. Honolulu: University of Hawai’i Press.

 • Hinton, A. L. (2005). Why did they kill? Cambodia in the shadow of genocide. California series in public anthropology, 11. Berkeley: University of California Press.

 • A. Noor, F. (2009). What your teacher didn’t tell you: The annexe lectures. Petaling Jaya: Matahari Books.

Aanmelding

 • Studenten ingeschreven voor het BA CA-OS en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen:
  aanmelding verloopt via Usis.

 • A la carte studenten worden verzocht de procedure te volgen zoals beschreven op de website van het Instituut CA-OS

Contact

Bart Barendregt: email: barendregt@fsw.leidenuniv.nl