Studiegids

nl en

Bachelor scriptie CA-OS

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alleen studenten CA-OS die reeds hun propedeuse hebben behaald, komen in aanmerking voor het schrijven van de BA scriptie.

Beschrijving

Als afsluiting van de opleiding schrijft de student een bachelorscriptie. De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een docent en gaat over een door de student zelf te bepalen onderwerp, in overleg met de begeleider.

Rooster / tijdspad

 • 3 hoorcolleges in december, februari en april (exacte data worden via BlackBoard bekend gemaakt)

 • bibliotheekpracticum in december (exacte data worden via BlackBoard bekend gemaakt)

 • 1 november 2011: uiterlijke datum voor het inleveren van een scriptieopzet (korte beschrijving van het gekozen scriptie-onderwerp) bij de scriptie-coördinator. Zie hiervoor de richtlijnen voor de scriptieopzet. Scriptieopzet moet in geprinte vorm en in tweevoud worden ingeleverd in het postvakje van de BA-scriptiecoördinator mw. Tessa Minter. De scriptiecoördinator zal aan de hand daarvan aan elke student een scriptiebegeleider toewijzen.
  Tevens dienen studenten zich op Blackboard aan te melden voor het onderdeel BA scriptie 2011-2012.

 • November 2011: aan iedere student wordt een begeleider toegekend. Studenten worden hierover op de hoogte gesteld aan het eind van november en dienen in de loop van december (vóór het Kerst-reces) contact op te nemen met hun scriptiebegeleiders.

 • Januari 2012: collegevrije maand waarin met het schrijven moet worden begonnen

 • Mei 2012: eerste versie van de scriptie wordt ingeleverd

 • Juni 2012: collegevrije maand waarin de laatste hand aan de scriptie moet worden gelegd

 • 31 juni 2012: uiterlijke datum voor het inleveren van de definitieve versie van de scriptie.

Studenten die niet in augustus 2012 willen afstuderen maar bijvoorbeeld in januari 2013 worden met klem verzocht deze plannen in de scriptieopzet bekend te maken!

Studenten die vorig collegejaar (2010-2011) zijn begonnen met de scriptie maar nog niet klaar zijn, worden verzocht om de scriptiecoordinator mw. Minter en hun begeleider hierover te informeren.

Onderwijsvormen

Studiebelasting: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • 3 verplichte hoorcolleges van 2 uur incl. korte opdrcahten = 9 sbu

 • 1 verplicht bibliotheekpracticum van 2 uur aangevuld door 2 uur aan voorbereiding via een Blackboard module = 4 sbu

 • zelfstandige literatuurstudie, min. 500 blz = 85 sbu

 • bestuderen van het naslagwerk: Joy de Jong (2011)_Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie._Bussum: Coutinho. = 20 sbu

 • schrijven van een literatuurscriptie van minimaal 10.000 en maximaal 12.000 woorden = 160 sbu

Toetsing

Beoordeling van de scriptie door de begeleider vondt plaats conform de aandachtspunten voor het nakijken van BA scripties .

De eerste versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd in mei 2012.

De definitieve, geprinte en ingebonden versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd uiterlijk op 31 juni 2012 of eerder (i.o.m. individueel begeleider). Tevens moet een digitaal (PDF) van de scriptie worden opgestuurd naar het secretariaat (secrcaos@fsw.leidenuniv.nl).
Na deze datum zal de beoordeling van de scripties plaatsvinden.
Begeleiding is in maanden juli en augustus niet mogelijk i.v.m onderzoeksverplichtingen van de docenten.

Blackboard

Studenten worden verzocht om zich voor de Blackboardmodule “Bachelor Thesis CA-OS 2011-12” aan te melden omdat via deze weg de informatie zal worden verspreid. De module zal uiterlijk 15 oktober 2011 worden geactiveerd.

Literatuur

Individueel te bepalen door student en zijn/haar scriptiebegeleider.

Aanmelden

Via Blackboard.

Contact

BA-scriptiecoördinator: coördinatie Dr. Tessa Minter
tel: 071 527 3816, kamer 3A45 (Pieter de la Courtgebouw)
mintert@fsw.leidenuniv.nl