Studiegids

nl en

Materiaalstudie Archeologie van Noordwest-Europa

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Materiaalkennis Nederlandse archeologie (practicum) behaald.

Beschrijving

Zelfstandig of in kleine groepjes wordt het vondstmateriaal uit recent of oud archeologisch onderzoek uitgewerkt. Daarbij kunnen allerlei aspecten aan bod komen, van het meten en coderen van vondsten, het invoeren van gegevens, het uitwerken van sporen- en structurenkaarten, tot sample-selectie voor C14 of residu-analyse.
Voor zover mogelijk is er keuze uit verschillende projecten van prehistorie tot middeleeuwen. De uitwerking van materiaal kan, in overleg met de betrokken docent, gecombineerd worden met het schrijven van de BA3-scriptie.

Leerdoelen

Kennis en vaardigheden in de uitwerking van archeologisch vondstmateriaal en documentatie van veldwerk.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

  • Ingevulde codelijsten;

  • Eindverslag.
    Inleveren uiterlijk 31 januari 2012.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderzoek.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit practicum contact op met dr A. Verpoorte.