Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Portugees 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse.

Beschrijving

De cursussen taalvaardigheid omvatten in totaal 20 ects. In het eerste blok van het eerste semester Portugees 1, in het tweede blok van het eerste semester Portugees 2 en in het derde semester Portugees 3 en 4. Elke cursus levert je 5 ects op. Je krijgt individueel onderricht via het computerprogramma Ellips en klassikaal onderricht tijdens de wekelijkse contacturen voor schriftelijk en mondeling. In deze colleges wordt veel gewerkt met Braziliaanse documentaires en teksten die fundamenteel zijn geweest bij de totstandkoming van de Braziliaanse cultuur.

Leerdoelen

De studenten beschikken over de vaardigheden om in het Portugees te communiceren volgens de volgende niveaus van de Europese Unie: Luisteren B1, Lezen B1, Spreken A2 en Schrijven A2.

Rooster

Collegerooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Voor de opdrachten krijg je 30% van het eindcijfer, de andere 30% gaan naar mondeling en 40% gaat naar het tentamen schriftelijk.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Júlia Abreu de Souza. Basiscursus Portugees van Brazilië “É isso aí”. Bussum: Coutinho, 2006.
Theorieboek Hologram 1 en 2.
Verdere literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Informatie

Dr. R.J.M. Ploegmakers, tel. 071- 527 2644.