Studiegids

nl en

Geschiedenis van gender en seksualiteit

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In dit inleidende kerncollege bespreken we hoe denkers in verschillende vakgebieden gender en seksualiteit begrijpen. We nemen de visies binnen religie en (klassieke) filosofie onder de loep, en laten ons in de war brengen door de biologie (waar zit je sekse eigenlijk precies? En: zijn alle dieren en planten heteroseksueel?). We volgen baanbrekende psychoanalytici, en tenslotte ook politici en juristen (bv over de vraag: hoe “fout” is de seksindustrie?).

Leerdoelen

  • studenten kennen de voornaamste historische discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in cultuur, film en literatuur (van Plato tot heden);

  • studenten kunnen historische theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale constructie herkennen en in de tijd situeren;

  • studenten kunnen inzichten en concepten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en historische periodes inzetten bij de analyse van literatuur, film en andere artistieke en culturele objecten en praktijken (uit heden en verleden);

  • studenten kunnen de rol die gender en seksualiteit in de kunst spelen analyseren, en kunnen deze analyse relateren aan de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Enkele kortere analyse-opdrachten; tentamen

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Reader

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij Eefje Broere (tel. 071 527 6485).

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Y. Horsman of bij het secretariaat op de Van Wijkplaats 3.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap