Studiegids

nl en

Gender en etniciteit nu

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college onderzoeken we verschillende cultuurgebonden noties van gender en seksualiteit, en de interculturele interacties tussen die opvattingen. We zullen zien dat noties van gender, seksualiteit, ras en etniciteit nauw met elkaar verweven zijn. We beginnen met het controversiële en baanbrekende onderzoek van Margaret Mead, Frantz Fanon, Sander Gilman en Lillian Smith, en vervolgen met exploraties van de positie van vrouwen wereldwijd, de erotische beeldvorming over culturele anderen, en o.a. de discussies over hoofddoekjes, vrouwenbesnijdenis, homoseksualiteit, met bijzondere aandacht voor de rol van literatuur, theater en film.

Leerdoelen

  • studenten kennen de voornaamste historische discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in interculturele processen en praktijken zoals kolonisatie, toerisme, reisverhalen, prostitutie;

  • studenten kunnen historische theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale constructie herkennen en in de tijd situeren;

  • studenten kunnen inzichten en concepten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en historische periodes inzetten bij de analyse van literatuur, film en andere artistieke en culturele objecten en praktijken (uit heden en verleden);

  • studenten kunnen de rol die gender en seksualiteit in de kunst spelen analyseren, en kunnen deze analyse relateren aan de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke debatten

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een korte analyse-opdracht; tentamen

Blackboard

Literatuur

Reader

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

mw. dr. I. Hoving