Studiegids

nl en

Actuele visies op gender en seksualiteit

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Actuele Visies op Gender en Seksualiteit is een werkcollege over de actuele stand van zaken. Tegen de achtergrond van het inleidende, meer historische college wordt in het tweede semester een werkcollege aangeboden over de actuele debatten over gender en seksualiteit. We beginnen aan het einde van de jaren zestig, bij het begin van de tweede feministische golf. We lezen, bekijken en bespreken enkele spraakmakende films en romans, zoals Lady Chatterley’s Lover. Zijn we het nu nog eens met de zeer scherpe kritiek die Kate Millett destijds leverde op de opvattingen over gender en seksualiteit in die roman? Vervolgens verbreden we de discussie naar grote vragen als: hoe kun je het gegeven verklaren dat grote schrijvers en schilders meestal mannen zijn? Schrijven vrouwen anders dan mannen? En: hoe vast staat je sekse eigenlijk – in hoeverre kun je met je sekse spelen? Wat is de invloed van technologische ontwikkelingen op onze opvattingen over gender? Leven we in een ‘posthumaan’ tijdperk? De colleges in deze reeks zijn opgebouwd rond sleutelbegrippen als canon, seksismekritiek, verlangen, biseksualiteit, vals bewustzijn, performance, queerness, sadisme, masochisme, travestie en transgender. We lezen D.H. Lawrence, Kate Millett, Maaike Meijer, Linda Nochlin, Charlotte Brontë, Gayatri Spivak, Angela Carter, Teresa de Lauretis, Marjorie Garber, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, bell hooks, Judith Halberstam, Leo Bersani, Murat Aydemir, Norman Bryson, Octavia Butler, e.a. Daarnaast bekijken we samen drie films, zoals bv Paris is Burning (dir. J. Livingston, 1990); Boys don’t Cry (Peirce, 1999) en Poison (Haynes, 1991)

Leerdoelen

  1. studenten kennen de voornaamste actuele discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in cultuur, literatuur en film
  2. studenten kunnen theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale, en technologische constructie inzetten bij tekst- en beeldanalyse
  3. studenten herkennen de rol die gender en seksualiteit in het literatuur, film en maatschappij als geheel spelen, en kunnen kritisch reflecteren op seksedimensies in literaire kritiek, filmkritiek, canonisering, literatuurgeschiedenis, enz.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Tentamen

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Reader

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij Eefje Broere (tel. 071 527 6485).

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Via de docent I. Hoving

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap