Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Paper actuele visies op gender

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het vak Actuele visies op gender en seksualiteit in maatschappij en cultuur moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

Zelfstudietraject. Kan geschreven worden als vervanging van Voyeurisme en exhibitionisme:Gender in beeld.
De student schrijft, onder begeleiding van één van de docenten van het vak Actuele visies, een uitgebreide paper (4000 – 5000 woorden), waarin hij of zij met behulp van de inzichten uit het college een zelf gekozen case study analyseert en interpreteert.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Zie college Actuele visies.
Daarnaast:

  • de student is in staat zelfstandig belangrijke actuele inzichten in de sociale en culturele betekenissen en functies van gender en seksualiteit in te zetten bij een zelf gekozen case study; hij/zij getuigt daarbij van voldoende kennis in de relevante debatten binnen het onderzoeksveld.

  • de student is in staat om, aan de hand van een goede onderzoeksvraag, een goed gestructureerde argumentatie op te zetten, die ondersteund wordt door adequaat uitgevoerde tekst- en beeldanalyses.

Rooster

Zelfstudie, geen rooster.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Toetsing — beoordeling paper (zie website LW)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Wordt vastgesteld in overleg met docent.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij Eefje Broere (tel. 071 527 6485).

Contact

De docent: mw. I. Hoving

Opmerkingen