Studiegids

nl en

Conversatie Arabisch 2: Egyptisch-Arabisch

Vak
2011-2012

Toelatingseisen

Succesvol voltooid hebben van Grammatica Arabisch 3 en Teksten Arabisch 1, of – ter beoordeling van de examencommissie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Leerdoelen

Aan de hand van het leerboek Kullu tamām worden de basisprincipes (voor zover van toepassing: niveau A2 van het CEFR) van de gesproken taalvorm Egyptisch Arabisch gedoceerd. De betreffende grammatica wordt gecontrasteerd met de kennis van die van het Modern Standaard Arabisch uit de propedeuse. De opgedane spreekvaardigheid wordt geoefend bij wijze van introductie op het verblijf in Cairo in het tweede semester. Via het audiovisueel materiaal worden de studenten vertrouwd met de Egyptische cultuur (eenvoudige liedjes) en de huidige politieke situatie (facebook en youtube).

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid en voorbereiding.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de examencommissie of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Wekelijkse mondelinge opdrachten (op college) (10%); deeltoets (30%); eindtoets (60%). Deeltoets en eindtentamen gaan gedeeltelijk over theorie (schriftelijk) en toepassing (mondeling).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Verplicht aanschaffen: Manfred Woidich & Rabha Heinen- Nasr,Kullu tamām. Inleiding tot de Egyptische omgangstaal (Amsterdam: Bulaaq 2008: 5e druk) .

  • Facultatief: El-Said Badawi & Martin Hinds,A Dictionary of Egyptian Arabic. Arabic-English(Beiroet: Librairie du Liban 1986).

  • Clive Holes,Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties(Washington DC: Georgetown University Press 2004, revised edition) (ter beschikking gesteld via Blackboard en het vogelnestje).

  • Manfred Woidich, “Cairo Arabic”, in Kees Versteegh (general editor),Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. I A-Ed(Leiden/Boston: Brill 2006), pp. 323-333 (ter beschikking gesteld via Blackboard en het vogelnestje).

  • Audiovisueel materiaal ter beschikking gesteld via Blackboard.

Inschrijving

Aanmelden via uSis.

Opmerkingen

Kullu tamām is verplichte stof. Het boek wordt behandeld tot minimaal les IX, met voortzetting vanaf les X aan het NVIC (Cairo). Badawi & Hinds bij voorkeur in het tweede semester in Cairo aanschaffen. Op college in het eerste semester worden representatieve pagina’s behandeld om de systematiek van het woordenboek duidelijk te maken.

Contact

Bij de docent: dr: D.Heshmat