Studiegids

nl en

Handschriftenkunde

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus omvat een inleiding tot de paleografie (geschiedenis van het schrift, lezen oude handschriften) en de codicologie (geschiedenis van het boek, overzicht islamitische boekcultuur). De cursus wordt gegeven met behulp van vele originele handschriften uit het bezit van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel een eerste kennismaking te bieden met primaire handgeschreven bronnen uit de islamitische wereld uit de pre-moderne tijd. Studenten die over voldoende kennis van het Arabisch, Perzisch of Osmaans beschikken trainen hun paleografische vaardigheden aan de hand van handscriften in de desbetreffende talen. Uit een veelheid van informatie leren studenten essentiële kennis te selecteren, en te reproduceren en ordenen in nieuwe combinaties en analyses. De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de volgende onderdelen:

Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgerond om het college succesvol af te ronden.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard.

Literatuur

F. Déroche, Islamic Codicology. An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script. London 2005.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor contractonderwijs

Contact

Bij de docent Prof.dr. P.M. Sijpesteijn

Opmerkingen

Dit college vindt alleen doorgang indien een minimum van 7 studenten zich aangemeld heeft.