Studiegids

nl en

Vertalen Nederlands–Arabisch

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Taalverwervingsonderdelen van het eerste jaar (Grammatica Arabisch 1, 2 en 3, Teksten Arabisch 1 en 2 (Heshmat én Kon)), alsmede een gesproken taalvorm uit het 1ste semester van het tweede jaar en toestemming van de examencommissie

Beschrijving

Om beter inzicht te krijgen in syntactische structuren van het MSA worden thematisch gerangschikte “connectors”/“adawāt ar-rabṭ” (zie Literatuur) bestudeerd. Met behulp hiervan worden volgens een instructie- en huiswerkschema oefenzinnen vertaald en de achterliggende grammatica besproken. Afwisselend hiermee zullen deelnemers aan de hand van zekere “connectors” zelfstandig in de media illustratieve voorbeelden opzoeken. Deze opdrachten dienen ter beoordeling volgens een huiswerkschema te worden ingeleverd.

Leerdoelen

De opgedane vaardigheid dient het structurele inzicht in zelfstandig te lezen MSA te vergroten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid en het verplicht maken van huiswerk dat per week beoordeeld wordt.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Het cijfer komt cumulatief tot stand door becijfering (en nadien middeling) van de wekelijks op tijd ingeleverde opdrachten uit het werkboek. De te vertalen zinnen komen uit de lessen 2, 4, 11, 16, 18 en 22 daarvan. Daarnaast dient de student a.d.h.v. de “connectors” uit de lessen 3, 9, 14, 17, 19 en 23 zelf representatieve zinnen te selecteren uit de digitale pers. Deze zinnen worden vertaald, op tijd ingeleverd en beoordeeld. De beste tien uitslagen per persoon komen voor middeling in aanmerking. Er wordt pas gemiddeld tot een eindcijfer als er minimaal 10 vertalingen/stuks huiswerk tijdig zijn ingeleverd.

Literatuur

Nariman Naili al-Warraki & Ahmed Tahir Hassanein, The connectors in Modern Standard Arabic (Cairo: The American University Press, zelf meest recente uitgave aanschaffen).
Er wordt met het oog op een breed scala aan voorbeeldzinnen bij de behandeling gebruik gemaakt van diverse grammaticale beschrijvingen van het MSA (o.a. Badawi/Carter/Gully, Modern Written Arabic; a comprehensive grammar (London/New York: Routledge 2004 [ook online beschikbaar]) en El-Ayoubi/Fischer/Langer, Syntax der arabischen Schriftsprache der Gegenwart. Teil 1, Band 2 (Wiesbaden: Reichert 2003; beschikbaar op de UB).

Blackboard

Er wordt een Blackboardpagina aangemaakt.
Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Drs. R.E. Kon