Studiegids

nl en

Conversatie Perzisch 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Grammatica Perzisch 1 en 2 (1e semester)

Beschrijving

Leerdoelen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

uSis
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: K. Parsi

Opmerkingen