Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Teksten Perzisch 2:Shahnama

Vak
2011-2012

Toelatingseisen

Grammatica Perzisch 3, Teksten Perzisch 1

Beschrijving

Dit college is volledig gewijd aan het Perzische Boek der Koningen, het Shahnama, dat meer dan duizend jaar geleden samengesteld is door de dichter Ferdowsi uit Tus in Khorasan, in het noordoosten van het huidige Iran. Ferdowsi wordt door vele sprekers van het Perzisch in Iran, Afghanistan en Centraal-Azië gezien als de vader van de Perzische taal en literatuur. In de cultuurgeschiedenis van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India neemt het Shahnama een bijzondere positie in: het werk is in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een symbool van macht en aanzien voor de vele, vaak niet-Iraanse vorsten die over het Iraanse cultuurgebied heersten. Deze vorsten lieten kostbare en rijk geïllustreerde handschriften van dit werk vervaardigen, die tot op de dag van vandaag bewaard worden in bibliotheken, musea en particuliere collecties over de hele wereld. In dit college zullen we niet alleen ingaan op de tekst van dit epos, maar ook op de geschiedenis van de tekst door de eeuwen heen. We zullen daarbij zowel gebruik maken van gedrukte tekstedities als van reproducties van bladen uit de vele handschriften die zijn overgeleverd, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan de diverse miniaturen die de tekst van het Shahnama illustreren en aan de relatie tussen beeld en tekst in de handschriftentraditie. Deze cursus sluit aan bij Inleiding Geschiedenis Midden-Oosten 1, Inleiding Literatuur Midden-Oosten, Klassieke hofcultuur en Cultuurhistorische teksten..

Leerdoelen

Het verkrijgen van inzicht in de tekst en tekstdragers van het Shahnama en de positie van het Shahnama in de cultuurgeschiedenis en de iconografische tradities van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Wekelijks in te leveren schriftelijke opdrachten en participatie tijdens de colleges (50%) en eindwerkstuk (50%). Vertalingen maken onderdeel uit van de opdrachten.
Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Abolqasem Ferdowsi, Shahnameh – The Persian Book of Kings, trans. Dick Davis, Penguin Classics: 2006

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden a la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contractonderwijs alleen mits Grammatica Perzisch 3 en Teksten Perzisch 1 afgerond zijn.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docent: Mw. Dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen