Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Klassieke Perzische hofcultuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Grammatica Perzisch 3 en Teksten Perzisch 1

Beschrijving

Het hof staat centraal in de cultuurgeschiedenis van de Iraanse wereld: de vroegste voorbeelden van geschiedenisschrijving, wetenschapsbeoefening en literatuur (bellettrie) zijn gemaakt in opdracht van een patroon aan een hof. Hoe zijn deze hoven ontstaan en wat weten we van deze cultuurcentra? Wat was de functie van een hof? In dit college gaan we via een aantal primaire bronnen in op deze vragen om inzicht te verkrijgen in de Perzische hofcultuur van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India. De focus zal liggen op de periode van 900-1500. Dit college vormt tevens een inleiding in het lezen van klassiek Perzisch en in de klassieke poëzie, een belangrijk genre aan Perzische of Perzisch georiënteerde vorstenhoven. Deze cursus sluit aan bij Inleiding Geschiedenis Midden-Oosten 1, Inleiding Literatuur Midden-Oosten, Teksten Perzisch 2: Shahnama en Cultuurhistorische teksten

Leerdoelen

Kennismaking met de Perzische hofcultuur in primaire bronnen en de rol van het hof in de geschiedenis van het Iraanse cultuurgebied vanaf de komst van de islam tot ongeveer 1500.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Wekelijks in te leveren schriftelijke opdrachten en participatie tijdens de colleges (50%) en eindwerkstuk (50%). Vertalingen maken onderdeel uit van alle opdrachten.
Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

  • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.

  • David Morgan, Medieval Persia 1040-1797, London & New York: Longman 1988

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Bij de docent dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen