Studiegids

nl en

Vertalen Engels-Nederlands

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die u thuis heeft voorbereid. Daarnaast geven studenten een presentatie van de vertaalproblemen die zij zijn tegengekomen bij het vertalen van de huiswerkopdrachten. Het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus bestaat uit het vertalen van een of meerdere teksten.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus wordt er van u verwacht dat u redelijk complexe teksten in het Engels (die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten) in zowel grammaticaal als stilistisch correct Nederlands kunt vertalen. U mag hierbij gebruik maken van woordenboeken en thesauri.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website www.hum.leidenuniv.nl/engels

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week

Toetsing

Gemiddelde cijfer van twee vertalingen, ingeleverd tijdens de cursus (40%)
Vertaaltentamen (60%)

Blackboard

Er zal een Blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Reader Introduction to Translation English to Dutch. Blackboard

  • J. Renkema. Schrijfwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers, meest recente druk

Aanmelden

Studenten melden zich aan via Usis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten worden geacht in het bezit te zijn van een woordenboek Engels-Nederlands.